Ojala och Eklund i FSSMF

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) höll sitt årsmöte i Vasa lördagen den 6 april 2019. Mötet valde in Benny Ojala med Jesper Eklund som suppleant till att representera DUNK i FSSMFs styrelse.

Kallelse till vårmöte

DUNK håller förbundets ordinarie vårmöte den 8 maj 2019 klockan 15 i Helsingfors och medlemmar är välkomna att delta. Mötet förväntas vara kort och koncist med stadgeenliga ärenden. Medlemmar kan även delta i mötet via Skype.

JMI blir Wava-institutet

Jakobstadsnejdens musikinstitut som är en central samarbetspart för DUNK kommer i framtiden att verka under namnet Wava-institutet. Titeln musikinstitut ger inte längre rättvisa åt den breda verksamhet som organisationen bedriver.