Program

Fredag - rum 1

10-11 Rakata – Mikael Rejström: Interaktiv föreläsning om kommunikation

Skådespelaren och föreläsaren Mikael Rejström behandlar medvetenhet om egna attityder och uttryck, samarbete genom fungerande dialog och växelverkan, betydelsen av trygghetskänsla i alla möten, samt olika handlingsmetoder- och typer, med målet att ge deltagarna nya perspektiv på vardagliga möten samt verktyg för utmanande kommunikation som de kan ta med sig i möten på arbetsplatser och med elever.

11-12 Paneldiskussion om grundläggande och fördjupade läroplaners omfattning i grundläggande konstundervisningen

I panelen deltar Leif Nystén, Mia Wiik, Monica Martens-Seppelin, m.fl 

Diskussionen modereras av Tomas Holmström, rektor på Kuula-institutet i Vasa 

12-13 LUNCH

13-16 HELHET: KONSTEN TILLHÖR ALLA

Helheten presenteras av Bo-Anders Sandström

13-14 Integrering och inkludering i den grundläggande konstundervisningen – Sylvia Carlsdotter

14-15 Resonaaris verksamhet och pedagogik – Markku Kaikkonen

15-16 Tempo Tampere & Finlandsmodellen – Maija Puromies (Sistema Finland) och Kristian Åbacka (RFV)

Fredag - rum 2

11-12 Kör i Skola – Anna Nora & Martina Brunell

Presentation och föreläsning

12-13 LUNCH

14-15 Upphovsrätt i skolan – Niklas Nylund (Teosto)

Föreläsning

15-16 Klanglådan workshop

Workshop, möjlig indelning i dagislåda och skollåda enligt deltagare

Lördag - rum 1

10-11 Hur kan och ska man bedöma musik i åk 7-9?

Diskussion mellan Marina Lindholm, Kati Mäkelä-Niemi och Johan Sundqvist

11-12 Presentation: Ålands musikinstitut, Yrkeshögskolan Novias och Åbo Akademis gemensamma projekt

Marcus Gustafsson, Cecilia Björk och Mats Granfors presenterar de gemensamma projekt som genomförts

12-13 LUNCH

13-14 Musikutbildning i Finland

Presentation av samarbetetsprojektet som sammanför alla svenskspråkiga musikutbildningar i Finland från folkhögskola till universitet. 

14-15 Hur stöder den grundläggande konstundervisningen vägen till yrkesutbildningar?

Mera information publiceras

15-16  Paneldiskussion: Konst och kreativitet för livet

Mera information publiceras

Moderator: Antti Koivukangas

Panelister: Martin Granholm m.fl.

Lördag - rum 2

10-11:30 WORKSHOP: Läroplaner i lågklasser – Petra Eklund-Saloheimo

Samt diskussion om nya läromedel i musik för grundskolans lågklasser

 

12-13 LUNCH

13-14 Körsång i skola – Johan Sundqvist

Johan Sundqvist har lett körer vid Korsholms högstadium och gymnasium sedan 2002. Redan under sina första år som musiklärare i Helsinge skola i Vanda vaknade intresset att få också pojkar i högstadieåldern att sjunga. Johan föreläser om hur hans körledarskap ser ut, och om hur kören och musik som ämne har blivit så populära ämnen.

Föreläsning

14-15 WORKSHOP: Musiikillinen keksintä – Jan Nyberg

2 x 45 min

LÄS MED OM VÅRA MEDVERKANDE HÄR