Program för Konst- och musikutbildningsdagarna 2022

Observera att tidpunkten för Konst- och musikutbildningsdagarna har flyttats. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet!

Fredag - Rum 1

10-11 Rakata – Tobias Zilliacus
Gemensam workshop för alla

11-12 Konstundervisning för barn och unga på svenska i FInland – Marina Lindholm & Dan Sundblom
Presentation och diskussion

12-13 LUNCH

13-16 HELHET: KONSTEN TILLHÖR ALLA
Helheten presenteras av Bo-Anders Sandström

13-14 Integrering och inkludering i den grundläggande konstundervisningen – Sylvia Carlsdotter

14-15 Resonaaris verksamhet och pedagogik – Markku Kaikkonen

15-16: Paneldiskussion: Konst och kreativitet för livet
Moderator: Antti Koivukangas
Panelister: Martin Granholm m.fl.

Fredag - Rum 2

11-12 Kör i Skola – Mia Makaroff
Presentation och föreläsning

12-13 LUNCH

14-15 Upphovsrätt i skolan – Niklas Nylund (Teosto)
Föreläsning

15-16 Klanglådan workshop
Workshop, möjlig indelning i dagislåda och skollåda enligt deltagare

Lördag - Rum 1

9-10 Hur kan och ska man bedöma musik i åk 7-9?
Diskussion mellan Marina Lindblom, Kati Mäkelä-Niemi och Johan Sundqvist

10-11 Körsång i skola – Johan Sundqvist
Föreläsning

11-12 Presentation av slutarbeten från Novias magisterprogram

12-13 LUNCH

13-14:30 Hur stöder den grundläggande konstundervisningen vägen till yrkesutbildningar?
Mera information kommer närmare evenemanget

Lördag - Rum 2

9-11 WORKSHOP: Läroplaner i lågklasser – Petra Eklund-Saloheimo
Samt diskussion om nya läromedel i musik för grundskolans lågklasser

11-12 WORKSHOP: Digitala applikationer för att lära sig mer om musikens byggstenar – Mats Granfors
Presentation och genomgång av applikationen Notio

12-13 LUNCH

13-15 WORKSHOP: Musiikillinen keksintä – Jan Nyberg
2 x 45 min

LÄS MED OM VÅRA MEDVERKANDE HÄR