Konst- och Musikutbildningsdagarna 2022

Välkommen på Konst- och Musikutbildningsdagarna den 16-17 september 2022!

Plats: Hanaholmen i Helsingfors

Målgrupp: Alla som jobbar med konst- och musikutbildning, i synnerhet med fokus på konst- och musiklärare i grundskolan, samt pedagoger och administrativ personal inom den grundläggande konstundervisningen.

Program

Fredag

09:30 Vi inleder dagen med mingel och välkomstord av DUNKs styrelseordförande Hanna Kronqvist i Auditorium Celsius

10-11 Rakata – Mikael Rejström: Interaktiv föreläsning om kommunikation

Skådespelaren och föreläsaren Mikael Rejström behandlar medvetenhet om egna attityder och uttryck, samarbete genom fungerande dialog och växelverkan, betydelsen av trygghetskänsla i alla möten, samt olika handlingsmetoder- och typer, med målet att ge deltagarna nya perspektiv på vardagliga möten samt verktyg för utmanande kommunikation som de kan ta med sig i möten på arbetsplatser och med elever.

11-11:15 Uppträdande med Granhultsskolans kör ledd av Martina Brunell

Auditorium Celsius

11:15-12 Paneldiskussion om läroplaners omfattning inom grundläggande konstundervisningen

I panelen deltar Leif Nystén (rektor, Musik- och konstskolan Sandels), Mia Wiik (bitr. rektor, Taikon Vasa) och Monica Martens-Seppelin (rektor, Sydkustens ordkonstskola).

Diskussionen modereras av Tomas Holmström, rektor på Kuula-institutet i Vasa 

12-13 LUNCH

13-16 HELHET: KONSTEN TILLHÖR ALLA

Helheten presenteras av Bo-Anders Sandström

13-14:15 Integrering och inkludering i den grundläggande konstundervisningen – Sylvia Carlsdotter

14:15-15:00 Resonaaris verksamhet och pedagogik – Markku Kaikkonen (föreläsningen hålls på finska)

KAFFEPAUS 15:00-15:15

15:15-16 Sistema Finland/Tempo Tampere & Finlandsmodellen – Maija Puromies (Sistema Finland) och Kristian Åbacka (RFV)

Föreläsningssal Tetra

11:15-12 MinKör (tidigare Kör i Skola) – Anna Nora & Martina Brunell

Anna Nora och Martina Brunell presenterar projektet MinKör/MunKuoro och delar med sig tips och idéer om hur man kan grunda och jobba med barnkör.

MinKör-nätverket förenar öppna barn- och ungdomskörer till en gemensam verksamhet. Målsättningen med MinKör-projektet är att främja barn och ungas möjligheter till sång, gemenskap och välmående.

Presentation och föreläsning

12-13 LUNCH

14-15 Upphovsrätt i skolan – Niklas Nylund (Teosto)

”Får jag ladda upp en video från skolavslutningen där barnen sjunger en välkänd låt?”
”Behöver vi lov för att sätta upp en musikal i skolan?”

Niklas Nylund från upphovsrättsorganisationen Teosto föreläser om vad du bör tänka på när du använder upphovsrättsskyddat material i undervisningen.

Föreläsning

KAFFEPAUS 15:00-15:15

15:15-16 Klanglådan-workshop

Musikpedagogerna Petra Eklund-Saloheimo, Sofia Wilén, Jenny Backman-Pråhl och Amanda Henriksson presenterar Klanglådan och några av dess låtar och temahelheter.

”Med Klanglådan vill vi ge nya metoder och inspiration till pedagoger genom att erbjuda ett lättillgängligt men omfångsrikt musikmaterial, som kan användas oavsett egen musikkunskap.”

Workshop, möjlig indelning i dagislåda och skollåda enligt deltagare

Lördag

Auditorium Celsius

10-11 Hur kan och ska man bedöma musik i åk 7-9?

”Vad? När? Hur?” – Att bedöma eleverna på årskurs 7 i musik är ingen enkel sak. Hur möjliggör vi en likvärdig och mångsidig bedömning enligt de nya bedömningskriterierna?

Diskussion mellan Marina Lindholm, Kati Mäkelä-Niemi och Johan Sundqvist

11-12 Inspiration, kreativitet och differentiering i musikteoriundervisningen: hur digitala resurser kan stöda elever och lärare

Marcus Gustafsson (Ålands musikinstitut) och Mats Granfors (Yrkeshögskolan Novia) presenterar pedagogiska resurser för musikteoriundervisning som utvecklats i projektsamarbeten med Åbo Akademi och New York University. Projektens gemensamma plattform är öppen för alla och kan användas från nybörjarnivå till yrkesutbildning.

12-13 LUNCH

13-13:45 Musikutbildning i Finland

Presentation av samarbetetsprojektet som sammanför alla svenskspråkiga musikutbildningar i Finland från folkhögskola till universitet, samt diskussion om samarbetsnätverk inom konst- och musik.

13:45-14:45 Musikutbildningarna i utveckling – från grundläggande konstundervisning till universitet

Ideal inom musiken och musikbranschen är i ständig rörelse, och såväl musikskapare som -konsumenter hittar nya sätt att skapa, använda och hitta musik.

Vem studerar musik idag, och vilka förutsättningar har vi på utbildningsfältet att möta deras behov idag och i framtiden?

Medverkande: Marcus Söderström (Novia), Marina Lindholm (Sibelius-Akademin), Kristoffer Holmberg (Lärkkulla), Peter Roos (Wava-institutet)

KAFFEKONSERT i Celsius 14:45-15:00
Sofia Suvilehto, piano

15-16 Paneldiskussion: Konst och kreativitet på CV:n – hur konstundervisning främjar utveckling av attraktiva färdigheter för vardag och yrkesliv

Moderator: Antti Koivukangas

Panelister: Martin Granholm, Rasmus Vuori & Ralf Blomqvist.

Föreläsningssal Tetra

10-11:30 Föreläsning: Läroplanen på ett nytt överskådligt sätt med Petra Eklund-Saloheimo

Samt diskussion om nya läromedel i musik för grundskolans lågklasser

”Vad lär jag ut? I vilken årskurs? Lärde jag ut allt som skulle vara med detta år?”

Petra Eklund-Saloheimo har gått in på djupet i läroplanen i musik, både den nationella och Helsingfors lokala läroplan. Hon har utarbetat en överskådlig tabell för att hjälpa musiklärare i lågklasserna att se årskursernas innehåll och utveckling inom musikens olika delar.

Föreläsningen leder in på diskussion om bl.a vilka behov ett nytt läromedel i musik borde uppfylla.

12-13 LUNCH

13-14 Hur skapar man en kultur med körsång i skolan? – Johan Sundqvist

Johan Sundqvist har lett körer vid Korsholms högstadium och gymnasium sedan 2002. Redan under sina första år som musiklärare i Helsinge skola i Vanda vaknade intresset att få också pojkar i högstadieåldern att sjunga. Johan föreläser om hur hans körledarskap ser ut, och om hur kören och musik som ämne har blivit så populära ämnen.

Föreläsning

14-16 Föreläsning och workshop: Musikskapande i klassrumsmiljöer – digitala perspektiv – Jan Nyberg

2 x 45 min

KAFFEKONSERT i Celsius 14:45-15:00
Sofia Suvilehto, piano

I denna workshop utforskas några av de mest populära digitala hjälpmedlen för musikskapande med fokus på klassrumsmiljöer, däribland Garageband, Bandlab, Soundtrap, Chrome Music Lab, Ableton, m.m). Workshopen består av diskussion, gemensam brainstorming och några demonstrationer. Slutligen kommer vi att utforska olika plattformer, så ta gärna med egen dator, surfplatta, eller annan mobil enhet. Målet är att deltagarna får skapa ett färdigt paket för digitalt musikskapande i klassrumsmiljö som passar just deras undervisning.

Läs mer om våra medverkande här!

Praktisk information

Ta dig till Hanaholmen:
Du når Hanaholmen med metro (närmaste station Björkholmen), buss, taxi eller bil. Närmare information hittar du på Hanaholmens egna sidor HÄR.

Mat:
Hanaholmens restaurang betjänar dag- och kvällstid.

Det är möjligt att boka trerätters lunch på Hanaholmens restaurang för ett rabatterat pris (20,40€) under dagarna.

Det finns även lättare lunchalternativ att köpa på plats för ca 10-15€ i caféet, anmäl gärna intresse på förhand även för detta i samband med anmälan till evenemanget.

Kvällstid kan man boka bord till Hanaholmens restaurang HÄR.

Övernattning:
Kontakta Janne Wikström på Hanaholmen för att boka rum: janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi

Pris
Deltagande i Konst- och Musikutbildningsdagarna är gratis.


Konst- och musikutbildningsdagarna arrangeras i samarbete med