Ordinarie verksamhet

Läromedel

Till ett av DUNKs stadgeenliga uppdrag hör att stimulera tonsättare, författare och förlag att producera material för barn- och ungdomsmusikensembler. Förbundet håller kontakt med finlandssvenska kompositörer och arrangörer och medverkar till att ny repertoar tillkommer för barn- och ungdomskör. Är du intresserad av att själv arbeta med läromedel, metodguider eller ge ut noter? Genom DUNK kan du distribuera ditt material! Ta kontakt för mer information kring detta.

Aktuella läromedel:
Använd din röst (2018), Peik Holländer

Olav Storgårds fond

Olav Storgård är en av DUNKs grundare och en av de drivande krafterna inom organisationen i startskedet. Storgård var också en lång tid verksam inom FSSMF. DUNK förvaltar ett sparkonto som kallas Olav Storgårds fond, och från detta konto skall stipender delas ut till musikstuderande som speciellt utmärkt sig. Följande personer har erhållit stipendier ur Olav Storgårds fond; Christian Gull (2009), Anders Sjölind (2010), Jennie Högberg (2012), Edvard Määttälä (2016),Sara Storbäck (2017) Evelina Gottberg (2021) och Sofia Klåvus (2023).

Fortbildning

DUNK ordnar enligt behov och efterfrågan olika typer av fortbildning för att stödja utbildningen. I fjol ordnade DUNK evenemanget Finlandssvenska konst- och musikutbildningsdagar 2018. Evenemanget sammanförde aktörer inom konst- och musikutbildning på svenska i Finland till en gemensam träff för nätverkande, fortbildning och utbyte av idéer. Har du önskemål om någon typ av fortbildning? Ta kontakt med oss!

Kurser och läger


Bigbandkurs

DUNK är medarrangör i den årliga bigbandkursen som ordnas ett par dagar under sommarmånaderna i Pargas. Lägret grundades av trombonisten Mikael Långbacka (UMO) och pianisten och kapellmästaren Ralf Nyqvist. Lägret erbjuder bigbandintresserade undervisning av några av landets främsta jazzmusiker.

Rock Donna

DUNK samarbetar med föreningen Rock Donna som ursprungligen var ett projektinitiativ under DUNK. Rock Donna är en svenskspråkig musikförening i Finland som jobbar för att stärka flickors och kvinnors musikaliska och sociala självförtroenden genom utövning och skapande av musik. Rock Donna arrangerar läger, bandveckoslut, bandklubbar och workshoppar för flickor, kvinnor och andra underrepresenterade könsidentiteter inom musikbranschen.

Internationell verksamhet


Norbusangrådet

DUNK deltar i samarbetet kring den nordiska barn- och ungdomskörfestivalen NorbusangNorbusangrådet är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar.  Norbusangs uppgift är att skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden bland annat genom den årliga festivalen Norbusang. Sammanslutningen upprätthåller också ett ungdomsråd.

DUNK är värd för Norbusangrådets sekretariat åren 2018-2022.

Jeunesses Musicales International

DUNK är associerad medlem i det världsomspännande musiknätverket JMI – Jeunesses Musicales International. Konkret utmynnar detta medlemskap i olika internationella utbyten. Unga musiker kan genom DUNK ansöka om deltagande i olika projekt som är anknutna till JMI. Tillsammans med Konsertcentralen r.f. (Konserttikeskus) utgör DUNK finländska representanter inom Jeunesses Musicales.