Projektet Juurista Latvoille undersökte ungas musikanvändning

februari 14, 2020
Featured image for “Projektet Juurista Latvoille undersökte ungas musikanvändning”

Musiken är viktig för unga och främjar välmående. Denna uppfattning stöds av Statistikcentralen, Ungdomsbarometern likväl de insamlade svaren via Juurista Latvoilles enkät om levandemusik för ungdomar. LiveFIN ry:s 2-åriga projekt startade under hösten 2019 och jobbar för upprätthållandet av den levande, finska populärmusikkulturen för att i framtiden säkra dess fundamentala roll i kulturen genom att utveckla nya verksamhetsmodeller. Den första fasens bakgrundsundersökning är avklarad. Målet var att påvisa påståendet i livebranschen: ”Unga går inte mera på spelningar, publiken blir äldre”. Projektets bakgrundsfas baserar sig på 3 forskningrapporter. Dessa rapporter behandlar ungas förhållande till levande musik från och med sekelskiftet till nutid, musikindustrins dynamik och den levande musikens framtid.

Under konserten oroar jag mig inte över något, då är jag världens lyckligaste människa.

Unga går på spelningar
Nästan 80% av unga lyssnar dagligen på musik, och över 90% har besökt konserter. Sedan 2002 har festivaler och större konserter blivit allt mer populära bland unga i förhållande till klubbspelningar. Unga som besöker klubbspelningar hittas oftare i medelstora kommuner där den levandemusikens evenemangslokal fungerar som en trygg arrangör och konsertlokal.

Den levande musiken intresserar unga men konceptet står vid en vändpunkt. Digitaliseringen och förändringar i samhället har påverkat musikkonsumtionen och andra medier. Musiken som tidigare kurerats av traditionell media, styrs nu av webbaserade plattformar. Skivor har blivit ersätta av streamingplattformer som exempelvis Spotify. Att producera och ge ut musik är nuförtiden i stort sätt möjligt av vem som helst, men i grunden styrs konsumtionen av algoritmer. Musikens mångfald och musiken som uttrycksform kräver arbete för att överleva.

Konserten som koncept står vid en vändpunkt
Musikbranschens professionalisering har utvecklat branschverksamheten men orsakat en brist i ägandet. Då kultur inte produceras frivilligt är det lätt att den blir ofullständig och splittrad. Det kan konstateras att unga, vars kommunikationskanaler och musikgenrer skiljer sig från det förflutna, strävar efter att skapa egna metoder där kulturen föds istället för att förlita sig på redan existerade modeller. På grund av detta kräver konsertkonceptet en uppdatering. Kulturens fortsättning kräver att unga, frivilligt, vill delta i den levandemusiken.

Värdet av populärmusikens mångfald är ett faktum
Populärmusiken är central i projektet Juurista Latvoille. Kulturens kontinuitet är betydelsefull och det är viktigt att populärmusikens, den mest betydelsefulla formen av kultur för unga, kan bevaras och växa i världen, där konsumtionsmetoderna koncentreras men utbudet på innehåll ökar. Populärmusikens mångfald är skapar ett välmående samhälle. Förekomsten av populärmusik möjliggör ett mångsidigt sätt för både artist och lyssnare att uttrycka sig. Det skulle vara viktigt att inte mäta musiken endast i form av ekonomisk vinning. Populärmusikens uttrycksformer bör ses som värdefulla sociala faktorer på ett samhälleligt plan.

Hur borde populärmusikbranschen utvecklas
Även om ungas närvaro skulle öka bland olika live-evenemang, kan inte endast marknadsbaserade live-produkter öka möjligheterna för de unga självstyrda producenternas röster att bli hörda. Utvecklingens planering måste reflektera ungas egna önskan till en diversitet bland populärmusiken och dess nätverk, som tar sig uttryck enligt behov.

BEKANTA DIG MED FORSKNINGSRAPPORTERNA (finska)
Projektet Juurista Latvoilles första fas baserar sig på 3 delar:
A Unga & Levandemusik
B Ungdomsmusikens branschanalys 
C Den levandemusikens framtidsscenarion

Mera info hittar du på:
www.juuristalatvoille.fi
www.livefin.fi

Unga & Levandemusik
Maarit Kinnunen, Undersökare
maarkinn@ulapland.fi
tel. +358 50 5779153

Branschanalys & framtidsscenarion
Harri Homi, Designer
harri@livefin.fi
tel. +358 415176640

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen