Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 9 maj 2022 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!

Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 17 maj 2021 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!