Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 17 maj 2021 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!

Kallelse till höstmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie höstmöte den 26 oktober 2020 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!

Grand Beat

Västnyländska Ungdomsringen (TryckeriTeatern) och Kulturhuset Karelia ordnar musik- och talangtävlingen Grand Beat 2020 i slutet av oktober.