FSSMF startar projektet Kör i skolan

maj 10, 2020
Featured image for “FSSMF startar projektet Kör i skolan”

I samarbete med Hem och Skola-föreningarna och DUNK satsar FSSMF nu på barnkörer i skolor över hela Svenskfinland. Projektet Kör i skolan strävar efter att starta nya körklubbar i upp till 30 skolor för elever i årskurs 3-6. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

Projektet är ettårigt och pågår under läsåret 2020-2021, det vill säga under höstterminen och vårterminen.

– Vårt främsta mål är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet, berättar verksamhetsledare Henrik Lillhannus.

I dagsläget är sången inte närvarande i skolorna på samma sätt som tidigare, men i och med projektet ska alla barn som vill delta ges en möjlighet att bekanta sig med sång och musik.

– Vi vill ge barnen en meningsfull hobby. Körklubbarna innebär heller inga extra kostnader för familjerna, så alla som vill ska ha möjlighet att delta.

En annan viktig aspekt av Kör i skolan är att få nya, kunniga körledare ute i bygderna och att få körledare och musikpedagoger att engagera sig i barnkörer.

Barnkörerna deltar i sång- och musikfesten 2021

Körklubbsprojektet kulminerar i sång- och musikfesten den 10-13 juni 2021 i Helsingfors där barnkörerna får en egen konsert. Körklubbarnas deltagare och ledare deltar avgiftsfritt samt får gratis transport till festivalen där körerna uppträder fredagen den 11 juni framför Ode.

Sång- och musikfesten lockar ungefär 2500 musikintresserade deltagare i varierande ålder från olika delar av Svenskfinland.

– Vi vill skapa generationsöverskridande körmöten under sångfesten 2021 och positiva körminnen för de deltagande barnen, säger Patrik Karlsson, FSSMF:s styrelseordförande.

Vill du starta en körklubb i din skola?

Det är ordföranden för Hem och Skola-föreningen och skolans rektor som kan ta ställning till om skolan vill ordna körklubbsverksamhet läsåret 2020-2021. Ifall det finns intresse för en körklubb ska man se till att kören kan öva på skolan samt hitta en lämplig tidpunkt samt en körledare som är intresserad av att ta sig an uppdraget. Ifall skolan inte själv hittar en körledare, kan FSSMF hjälpa till.

Hem och Skola-föreningen kan ansöka om finansiering av körklubbsverksamheten av FSSMF. Ansökningstiden är 15.5-31.8.2020 och ansökan sker på FSSMF:s webbplats.

Är du körledare eller musikpedagog och intresserad av att leda en körklubb i din stad? Kontakta skolan i fråga eller ta kontakt med FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson.

Du kan också anmäla dig som körledare här via denna länk.

Frågor om projektet Kör i skolan riktas till patrik.karlsson@fssmf.fi

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen