Aktuellt om våra evenemang

Kallelse till höstmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie höstmöte den 26 oktober 2020 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna! Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: Mötet öppnas Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras Föredragningslistan för mötet godkänns…

Kör i skolan

Ännu finns det platser kvar att söka till projektet Kör i skolan. Ansök fram till 31 augusti.

Grand Beat

Västnyländska Ungdomsringen (TryckeriTeatern) och Kulturhuset Karelia ordnar musik- och talangtävlingen Grand Beat 2020 i slutet av oktober.