DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt.
Prenumerera på DUNKs nyhetsbrev

Intresserad av musikstudier?

Inom mars kan du söka till flera musikutbildningar inom olika inriktningar. Flera av utbildningarna har även löpande ansökningstid. Drömmer du om ett jobb som inom till exempel musikproduktion, låtskrivning eller musikpedagogik?  Bekanta dig med alla utbildningar på musikutbildning.fi
Läs mer

Körledar­fort­bild­ning

I februari startade en ny körledarfortbildning i ett samarbete mellan DUNK, MWI och FSSMF. Fortbildningen består av fem moduler ledda av inspirerande lärare. Nu kan du anmäla dig till modul 2, barnkörledning, som arrangeras 13-15 juni på Västra Nylands folkhögskola.
Läs mer här

KLANGLÅDAN

Du vet väl om att du genom att registrera dig på klangladan.fi/material får tillgång till pedagogiskt material, noter, inspelningar etc. för sånger i olika temahelheter för barn i åldrarna 3-8 år?

Materialet är skapat så att även du som inte jobbat med musik i dina grupper, kan få stöd och tips och skapa en mångsidig musikundervisning i din grupp!
Mer information

Våra projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNKs verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.
Läs mer