DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt.
Prenumerera på DUNKs nyhetsbrev

Louise Mannil är DUNKs nya kommunikatör!

Efter en spännande rekryteringsprocess med 21 fina sökande anställer DUNK Louise Mannil som kommunikatör.
Läs mer här

DUNK Grundar ett ungdomsråd

Är du i åldern 17-25 år och intresserad av att vara med och påverka utvecklingen av musikverksamheten på svenska i Finland och DUNKs verksamhet? Sök då till DUNKs ungdomsråd som startar våren 2024!
Läs mer

Körledar­fort­bild­ning

I februari startade en ny körledarfortbildning i ett samarbete mellan DUNK, MWI och FSSMF. Fortbildningen består av fem moduler ledda av inspirerande lärare.

Anmälan till modul 4 Ledning av orkester & kör med Jutta Seppinen är öppen!

Läs mer här

KLANGLÅDAN

Du vet väl om att du genom att registrera dig på klangladan.fi/material får tillgång till pedagogiskt material, noter, inspelningar etc. för sånger i olika temahelheter för barn i åldrarna 3-8 år?

Materialet är skapat så att även du som inte jobbat med musik i dina grupper, kan få stöd och tips och skapa en mångsidig musikundervisning i din grupp!
Mer information

Våra projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNKs verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.
Läs mer