DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt.

Välkommen på Klanglådan workshops

Hej du pedagog som jobbar med barn i åldern 3-8 år! Letar du efter nya idéer för att kunna hålla inspirerande musikstunder med barnen?
Läs mer & boka

Våra projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNKs verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.
Läs mer