DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt.
Prenumerera på DUNKs nyhetsbrev

Körledar­fort­bild­ning

I februari 2023 startades en ny körledarfortbildning i ett samarbete mellan DUNK, MWI och FSSMF. Fortbildningen består av fem moduler ledda av inspirerande lärare. Anmälan till modul 5: Dirigeringsteknik 2 med Elisa Huovinen är öppen!
Läs mer här

SKOLMUSIK 2024 går av stapeln i tammerfors under våren

Skolmusik är en stor musikfestival för elever i grundskolan och på andra stadiet. Festivalen ordnas vanligtvis med tre års mellanrum och lockar tusentals deltagare från hela Svenskfinland. I år arrangerar DUNK Skolmusik 24-25 april i Tammerfors! 
Läs mer

KLANGLÅDAN

Du vet väl om att du genom att registrera dig på klangladan.fi/material får tillgång till pedagogiskt material, noter, inspelningar etc. för sånger i olika temahelheter för barn i åldrarna 3-8 år?

Materialet är skapat så att även du som inte jobbat med musik i dina grupper, kan få stöd och tips och skapa en mångsidig musikundervisning i din grupp!
Mer information

Våra projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNKs verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.
Läs mer