DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling och stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt.
Prenumerera på DUNKs nyhetsbrev

DUNK mentorprogram 2023

Jobbar du inom musikbranschen, i huvudsak med barn och unga på svenska i Finland? Då kanske detta är något för dig!
 
Att få växa in i sin yrkesroll tillsammans med en mentor som har erfarenhet av branschen kan vara av största vikt när man nyligen tagit steget ut i arbetslivet.
Mer information

Våra projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNKs verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.
Läs mer