DUNK <3 SETS

Aktuellt om våra evenemang

Välkommen på kick-off om konstundervisning för barn och unga

  Svenska kulturfonden vill i sin nästa strategi hitta långsiktiga lösningar för att öka tillgängligheten och bredda utbudet på konstundervisning för barn och unga. DUNK och MWI (Martin Wegelius-institutet) har därför fått i uppdrag att först kartlägga och lyssna in det finlandssvenska fältet. Projektet startar med en streamad KickOff måndagen den 25.10 kl. 11 Därefter…

Kallelse till höstmöte 25.10.2021

Välkommen att delta i DUNKs höstmöte den 25.10.2021 kl 16:00 på Google Meet. Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: Mötet öppnas Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras Föredragningslistan för mötet godkänns Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs Val av styrelseordförande…

Save the date: Musikutbildningsdagar 2022

Musikutbildningsdagarna ordnas som ett fristående evenemang med ett gediget program med fortbildning, workshops, föreläsningar och diskussionstillfällen i januari 2022 i Helsingfors. Evenemanget riktar sig till alla som jobbar med konst- och musikutbildning på svenska i Finland. Mera information kommer under hösten.

Amie Borgar tilldelas DUNK:s förtjänsttecken i guld

Amie Borgar tilldelades den 25 september 2021 DUNK:s förtjänsttecken i guld för enastående arbete med Musik & Talang. ”Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas en person som: – gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet bland barn och ungdom som dirigent eller funktionär inom förbundet. – som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär…