Förbundets styrelse

Ordinarie medlemmar

Hanna Kronqvist, ordförande
Peter Roos, vice ordförande
Amanda Henriksson
Linda Jansson
Richard Mitts
Hanna Mannerström

Suppleanter

Peik Holländer
Jesper Eklund
Anna Holmsten
Clara Reinikainen