Mångfald och jämställdhet

Strategi för att värna om lika värde, mångfald och jämställdhet inom DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

DUNK är sedan 13.6.2018 anslutet till initiativet “Yhdenvertainen musiikkiala” som koordineras av Music Finland. Genom att vara med i satsningen förbinder sig DUNK att på bästa möjliga sätt följa nedanstående principer, och att på följande sätt värna om mångfald och jämlikhet inom musikbranschen.

  • Vår organisation (DUNK) och dess specialprojekt förbinder sig till att före utgången av år 2018 sammanställa och följa en plan för jämställdhet och likabehandling.
  • Vi förbinder oss att på ett aktivt sätt främja jämställdheten i vår marknadsföring och kommunikation.
  • I rekrytering och lönefrågor förbinder vi oss att att följa principer för ökad jämställdhet och likabehandling inom musikbranschen och garanterar alla en trygg arbetsmiljö, fri från diskriminering och kränkande beteende.
  • Vi arbetar utgående från målsättningen att dessa principer omfattar såväl DUNKs personal, som styrelse och arbetsgrupper.
  • I det konstnärliga beslutsfattandet beaktas tolerans, mångfald, jämställdhet och likabehandling.
  • Vi arbetar för att barn och unga skall ha rätt att välja sin musikaliska/konstnärliga bana utan förutfattade meningar och utan att påverkas av sin etnicitet och/eller annan tillhörighet. Vi föregår med gott exempel genom vår verksamhet och uppmuntrar barn och unga till att fatta modiga och självständiga val som individer.

Källa: www.yhdenvertainenmusiikkiala.com

Relevant material:
Selvitys: Suomen musiikkitoimiala näyttäytyy miesvaltaisena
Handbok i likabehandlingsplanering (Inrikesministeriets publikation)