Lyhyesti suomeksi

DUNK on lapsiin ja nuoriin keskittyvä musiikkijärjestö

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland on lapsiin ja nuoriin keskittyvä musiikkijärjestö. Toimimme ensisijaisesti suomen ruotsinkielisillä alueilla. Järjestömme tehtävänä on edistää lasten ja nuorten musiikillista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä tukemalla toimialueemme lasten ja nuorten musiikkitoimintaa. Yhteistyö kouluttajien ja muiden järjestöjen kanssa muodostaa tämän toiminnan ytimen. Kansainvälinen toiminta ja erityisesti Pohjoismainen yhteistyö ovat tärkeitä osia järjestömme toiminnassa. DUNK toteuttaa lukuisia hankkeita, joista merkittävimpiä ovat koulumusiikkitapahtuma Skolmusik sekä musiikkialan kongressi Musik & Talang.