Mentorprogram

DUNK startar ett nytt ettårigt mentorprogram

Jobbar du inom musikbranschen och i huvudsak på svenska, med barn och unga i Finland? Då kanske detta är något för dig!

Att få växa in i sin yrkesroll tillsammans med en mentor som har erfarenhet av branschen kan vara av största vikt när man nyligen tagit steget ut i arbetslivet. Mentorprogrammet bidrar till personlig utveckling och ett breddat nätverk. Till programmet antas max 10 talenter och talentgruppen fungerar som kollegialt stöd för deltagarna. Detta är en satsning där DUNK med sitt breda kontaktnät kan utveckla och sporra nästa generation.

Tidsram

Programmet pågår under kalenderåret 2023.

Vad ingår?

Individuella mentorträffar under året – samtal och sparring (4-6 gånger).
Två gemensamma träffar med talentgruppen, en på våren och en på hösten i form av workshops eller föreläsningar.
Att delta i mentorprogrammet är kostnadsfritt.

För vem?

Mentorprogrammet riktas i första hand till dig som är ny i musikbranschen och arbetar med barn och unga på svenska i Finland.

Vem blir din mentor?

När talentansökningarna till mentorprogrammet har kommit in väljer vi ut de vi upplever att kan ha störst nytta av programmet. Utgående ifrån talentprofilerna väljer vi ut lämpliga mentorer ur vårt breda kontaktnät. Mentorn kan vara någon som är verksam inom samma område som talenten, eller någon som vi på annat sätt ser kan hjälpa talenten vidare i yrkeslivet.

Vad förväntas av dig?

Som talent förväntas du upprätthålla kommunikationen med din mentor och följa de överenskommelser ni gör. Tillsammans med din mentor skapar ni ett sätt att jobba som passar er. Se mentorprogrammet som en unik chans, ju mer aktiv du själv är desto mer får du ut av mentorprogrammet.


Ansökning

Ansökan till Mentorprogrammet är stängd.

Eventuella frågor riktas till matilda@dunk.fi

Är du intresserad av att fungera som mentor?

Skicka en fritt formulerad intresseanmälan till matilda@dunk.fi