Projekt

Här hittar du mer information om alla projekt som hör till DUNK´s verksamhet, så som Musik & Talang, Skolmusik, Norbusang, Finlands Ungdomskör, Musikutbildning i Finland etc.

Musik & Talang

Musik & Talang är en musikkongress och festival som arrangerats i Vasa årligen sedan hösten 2011.

KONGRESSEN
Kongressen är både till för dig som är yrkesverksam och för dig som är på väg in i musikbranschen och behöver de rätta verktygen och nätverken för att ta steget vidare i din karriär. Kongressen finns även till för dig som jobbar i tätt samarbete med musikbranschen, så som inom media. Till programmet hör paneler, föreläsningar, intervjuer och masterclassar kring aktuella ämnen med proffs inom musikbranschen.

FESTIVALEN
Musik & Talang förvandlar Vasa till en festivalplats med konserter på flera olika scener varje kväll. Konsertutbudet är brett och består både inhemska och utländska band och artister. Festivalen lyfter fram både ny och etablerad talang inom musiken med stor fokus på så kallad showcase.

Läs mer på musiktalang.fi

Musikutbildning i Finland

Musikutbildning i Finlands uppgift är att berätta hur man kan studera musik, musikproduktion, musikpedagogik och ljudteknik i Svenskfinland. Vi erbjuder idag en djup och bred kunskap inom branschen men också regionala valmöjligheter. Via vår webbsida och våra sociala medier bjuder vi in till en levande form av studieguide där studieväg, validering, studietakt, målsättningar och möjligheter finns med.

Vi vill nå dig som vet att du vill bygga en studiehelhet inom musiken men också du som just nu funderar på framtiden. Fria år med kompetensutveckling är viktiga år också i studiehelheten. Du kan lätt bygga en stig från andra stadiet till tredje stadiet - tveka inte att ta kontakt med oss när du har frågor!

Informationen på musikutbildning.fi kan och ska användas av studerande, studiehandledare och utbildningsinstanser överlag.

Läs mer på musikutbildning.fi

Skolmusik

Skolmusik är ett växande evenemang som riktar sig främst till elever i grundskolan, gymnasiet och blås- och stråkensembler runt om i Svenskfinland. Syftet med Skolmusik är att samla skolelever för att uppleva musik tillsammans. Samtidigt pågår ett brett musikaliskt och kulturellt utbyte genom konserter och workshoppar. Skolmusik ger också ett konkret stöd för musikläraren i musikundervisningen genom ny repertoar, lärarhandledning och fortbildning.

Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar. Evenemanget inkluderar även finskspråkiga elever och barn av annan etnicitet till ett positivt utbyte och umgänge med musiken som gemensamt språk.

Läs mer på skolmusik.fi

Norbusang

Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar. Varje år arrangeras en stor festival i ett av de nordiska länderna.

Norbusangs uppgift är att:
  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt
Läs mer på norbusang.org

Finlands Ungdomskör

Finlands Ungdomskörs syfte är att skapa högklassig vokalmusik och erbjuda en musikalisk plattform för unga, som vill utvecklas som sångare och musiker på ett mångsidigt sätt. Kören består av begåvade sångare i åldrarna 16 till 30 från hela Finland, Helsingfors i syd till Kemijärvi i norr.

Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro grundades år 2019 i samband med Svenska Kulturfondens Hallå!-projekt, som var riktat till verksamhet på de båda inhemska språken. Arrangör är DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Kören har, trots sina få levnadsår, samlat på sig en imponerande repertoar. Finlands Ungdomskör planerar en konserthelhet med Spira Ensemble för hösten 2022 består av både gemensamma och enskilda körverk. Kören gör sig även redo för sin första körmönstring och besöker Tampereen Sävel i juni 2023.

Läs mer på finlandsungdomskor.fi

Klanglådan

Med Klanglådan vill vi ge nya metoder och inspiration till pedagoger genom att erbjuda ett lättillgängligt men omfångsrikt musikmaterial, som kan användas oavsett egen musikkunskap. Bakom projektet står DUNK, och syftet med projektet är att förbättra barnens tillgång till sång och musik i tidig ålder, oavsett den egna pedagogens musikaliska kunnande, och på så sätt  bidra till en mera jämnlik musikundervisning.

Klanglådan består av:

  • en fysisk låda med instrument och rekvisita
  • pdf-handledning med illustrationer
  • inspelningar

För att använda sig av materialet behöver pedagogerna ingen tidigare musikkunskap eller kunna läsa noter. Många av låtarna i Klanglådan är nyskrivna finlandssvenska låtar, men här finns även gamla barnklassiker - allt för att det ska vara så lätt som möjligt för pedagogen att ta till sig materialet.

Materialet är gjort för två olika åldersgrupper: för daghem (3-6 år) och för lägre skolklasser (6-8 år).

Läs mer på klangladan.fi

MinKör

MinKör-nätverket förenar barn- och ungdomskörer till en gemensam verksamhet. Målsättningen med projektet är att främja barn och ungas möjligheter till sång, gemenskap och välmående. Vår finländska kultur har alltid ljudit genom sång.

MinKör är ett samarbetsprojekt mellan De Ungas Musikförbund i Svenskfinland (DUNK), Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) och Hem och skola (HoS). 

I nätverket skickar vi ut månatliga nyhetsbrev och ordnar videoträffar, skolningar och delar ut gemensamt pedagogiskt och musikaliskt material för att inspirera och underlätta körledarna i sitt arbete. 

Läs mer på minkor.fi
Image