Körledarfortbildning

I vår startar en ny körledarfortbildning i ett samarbete mellan DUNK, Martin Wegelius-institutet (MWI) och Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF)

Innehåll

Fortbildningen består av fem moduler med olika teman som leds av olika dirigenter. Fortbildningens språk är svenska.

Som deltagare kan du välja att delta i enstaka moduler eller delta i hela fortbildningshelheten. Fortbildningen riktas till sångare, musiker, musikpedagoger och andra intresserade med en musikutbildning i bagaget. Fortbildningen kan genomföras vid sidan av arbete eller studier och fungerar därför utmärkt för utövande aktörer som vill utvidga sina kunskaper i körledning.

Modulerna innefattar gemensamma kurstillfällen enligt tidtabellen nedan och självstudier.


Modul 2:
Barnkörledning

 • juni 13-15 på Västra Nylands folkhögskola

Under ledning av Charlotte Rider (SE)

Under dagarna jobbar ni med följande teman:

Barn och unga - vem är det jag leder?
 • Barnrösten - hur den utvecklas från spädbarnsrösten till målbrottsrösten
 • Röstregister och bra övningar vid olika tillfällen och behov
 • Hur påverkar barnets röst mitt val av repertoar och lektionsupplägg
Att sjunga med unga
 • Tips på repertoar och metodik för utlärning
 • Vi jobbar praktiskt med metodik/didaktik och dirigering
 • Vi förbereder ett pass till barnkörlägret som pågår samtidigt
 • Praktik på barnkörlägret samt reflektion
Jag som ledare
 • Vilka behov styrs jag av?
 • Vilka ledarskapsegenskaper har jag som leder?
 • Projektledning - hur ror jag min idé i hamn

Kursdeltagare står för kost och logi.

Arrangör: MWI i samarbete med DUNK och FSSMF.
Frågor riktas i första hand till MWI.

Modul 1:
Dirigeringsteknik 1

 • 25.2 kl. 14.00-20.00 i Jakobstad, Campus Allegro
 • 26.2 kl. 9.30-15.00 i Jakobstad, Campus Allegro
 • två distansträffar med gruppen, i mars och april
 • 6-7.5 & i Jakobstad, 20-21.5 i Vasa (med övningskör)

Under ledning av Jutta Seppinen.

Dirigeringsteknik 1 är för dig som vill lära dig grunderna i dirigering eller fila på din teknik. Modulen fokuserar på dirigeringsteknik, musikaliskt innehåll och samspelet mellan kör och ledare. Fortbildningen riktas till dig med musikutbildning i bagaget, men du kan delta i modulen utan tidigare erfarenhet av körledning. Kursdeltagare står för kost och logi. DUNK bjuder på kaffe och tilltugg.

Arrangör: DUNK i samarbete med MWI och FSSMF.
Frågor riktas i första hand till DUNK.

Modul 4:
Orkester & kör

 • Fredag 10.11: kl. 15-20
  Lördag 11.11: kl. 10-16

  Plats: Balders sal, Alexandersgatan 12, 00170 Helsingfors

Under ledning av Jutta Seppinen.

Modul fyra är för dig som vill jobba med kör och orkester (Wegelius Kammarstråkar). Under kursen får du bekanta dig med både inövningsprocessen och dirigeringstekniken. Fortbildningen riktar sig till dig som har musikstudier i bagaget och/eller har erfarenhet av  kördirigering.

Arrangör: MWI i samarbete med DUNK och FSSMF.
Frågor riktas i första hand till MWI.

Modul 3:
Rytmkör

 • 4.8 kl. 13-15 förberedande träff på Zoom
 • 18-20.8 med Ida Olsonen & Musta lammas
 • 15-17.9 med Jim Daus Hjernøe (DK), Ida Olsonen & Musta lammas
  Plats: Munta Musikanters lokal, Elisabetsgatan 2, Helsingfors

Modul tre är för dig som vill bekanta dig med de specialverktyg och den pedagogik som används inom rytmisk körmusik eller fördjupa ditt kunnande inom området. Vi bekantar oss också med improvisation i kör, främst via vocal painting-metoden.

Rytmmusikens karaktäristiska drag

 • rytmik, frasering och groove
 • röstanvändning och röstvård inom pop/jazz-musik
 • instuderingsteknik & specifika metoder för att arbeta med dessa

Improvisation & kontakt

 • att uppmuntra lyssnande, kontakt & kreativitet i ledet
 • skapandet av en trygg och uppmuntrande samvaro
 • vocal painting

Kursinnehållet skräddarsys att passa deltagarnas erfarenhetsnivå, dvs. både du som bara doppat tårna i pop/jazz-repertoar och du som redan sysslat med en hel del är varmt välkomna! Om du har frågor eller funderingar gällande kursens musikaliska innehåll, kontakta ida.olsonen@gmail.com.

Anmälan har utgått.

Arrangör: FSSMF i samarbete med DUNK och MWI.
Frågor riktas i första hand till FSSMF.

Modul 5: Dirigeringsteknik 2

 • torsdag 4.4 kl 15-16 Distansträff, kort genomgång av materialet, repertoaren och tidtabellerna
 • fredag 10.5 kl. 16-18 Förberedande lektion på distans
 • fredag 17.5 kl 16-20 Inledande lektion på plats
 • lördag 18.5 kl 10-17 Session med stödkör
 • söndag 19.5 kl 10-17 Session med stödkör
  Kursen ordnas i Meritullis musiksal, Sjötullstorget 3, 00170 Helsingfors

Dirigeringsteknik 2 är för dig som har tidigare erfarenhet av dirigering eller har deltagit i dirigeringsteknik 1. Deltagarna förväntas ha grundkunskaper i slagmönstren. Modul 5 fokuserar på den musikaliska interaktionen mellan dirigent och kör och hur dirigenten kan hjälpa kören att jobba med klangen och visa musikalisk information med hjälp av handgester. Modulen leds av Elisa Huovinen.

Arrangör: DUNK i samarbete med MWI och FSSMF.
Frågor riktas i första hand till DUNK.


PRIS

Deltagaravgiften är 100€/modul. Räkningen skickas ut av DUNK efter avslutat kurstillfälle. Deltagaren står själv för sina resekostnader och måltider under samtliga kurstillfällen.

Tips! Du kan söka om bidrag för ditt deltagande från bl.a. olika stiftelser och fonder.

INTYG

Som deltagare får du ett intyg över de moduler du deltagit i. Vi har inte möjlighet att bevilja studiepoäng men ifall du studerar kan du kan diskutera med personal på din egen utbildning ifall du kan få kursen till godo.


Jutta Seppinen

Jutta Seppinen är en av Finlands verkliga mångsysslare inom klassisk musik. Hon är kapellmästare, mezzosopran och kördirigent. Seppinen har avlagt två magisterexamina i musik vid Sibelius-Akademin (2008 och 2016), med tillhörande slutexamina i sång och orkesterledning med utmärkt vitsord. Våren 2018 utsåg Konstuniversitetet Seppinen till Sibelius-Akademins primamagister.

Seppinen debuterade som kapellmästare med Tammerfors filharmoniska orkester hösten 2014. Sedermera har hon lett flera orkestrar både i Finland och utomlands. Hon har även fungerat som assisterande kapellmästare på Nyslotts operafestival och på Finlands nationalopera. Seppinen har grundat och är konstnärlig ledare för den tvärkonstnärliga gruppen CHANGEnsemble. Hennes kommande engagemang under säsongen 2023 är bland annat Sinfonia Lahti.

Läs mer

Charlotte Rider (SE)

Charlotte Rider är utbildad både vid Universitetet i Colorado och vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Som körpedagog och musiklärare har hon arbetat i grundskolan, kulturskolan, kyrkan och som frilansande producent, dirigent och föreläsare.

Tillsammans med Marie Bejstam byggde hon upp barn- och ungdomskörerna Spektrumkörerna i Norra Botkyrka, för att senare i egen regi starta liknande körverksamhet i Knivsta, Prismakörerna.

De senaste tio åren har hon tillsammans med Marie drivit den kreativa mötesplatsen Kulturfyren på Skeppsholmen men finns sedan januari 2021 i nya lokaler i Gamla Stan. Kulturfyren är en mötesplats där olika konstformer, barn och vuxna, amatörer och proffs, entreprenörer och visionärer får verka, frodas och växa.

Läs mer

Ida Olsonen

Ida Olsonen är en mångsidig musiker som arbetar både som kördirigent, kompositör, arrangör, pedagog och sångare. Hon är konstnärlig dirigent för Musta lammas, ZinZingen och Evivakören, alla verksamma i Helsingfors.

Olsonens musikaliska rötter är i vokalgrupperna. Hon betraktar sina år i vokalgruppen Ensemble Norma (2004-2015) som avgörande för sin musikaliska utveckling. Olsonen är känd för sitt kunnande inom rytmmusik och improvisation i kör. Hon gästar regelbundet på Sibelius-Akademin som timlärare i kördirigering, och är en efterfrågad workshop-instruktör.

Läs mer

Elisa Huovinen

Elisa Huovinen är utbildad musikmagister inom dirigering med utmärkta vitsord från Sibelius-Akademin (2016). Hon har även avlagt examen inom musikpedagogik vid Yrkeshögskolan Metropolia med kör- och ensembleledning som huvudämne (2017). Huovinen har undervisats av bland andra Matti Hyökki, Nils Schweckendiek, Tõnu Kaljuste, Jani Sivén, Atso Almila och Leif Segerstam.

Efter studierna har Huovinen etablerat ett gott rykte både i Finland och utomlands. År 2018 vann hon första pris i Finlands köridigeringstävling samt i den internationella köridirigeringstävlingen Gheorghe Dima.

Huovinen är en efterfrågad dirigent som för tillfället fungerar som konstnärlig ledare och dirigent för Finlands Ungdomskör, Somnium Ensemble, Mieskuoro Valkia och Akademiska Sångföreningen.

Läs mer

Frågor riktas i första hand till DUNKs verksamhetsledare Hilde Talus Losvik, hilde@dunk.fi eller 040 045 5605.

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar av programmet.

mwi.fi | fssmf.fi

 

 

Arrangeras med understöd av: