Körledarfortbildning

I vår startar en ny körledarfortbildning i ett samarbete mellan DUNK, Martin Wegelius-institutet (MWI) och Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF)

Innehåll

Fortbildningen består av fem moduler med olika teman som leds av olika dirigenter. Fortbildningens språk är svenska.

Som deltagare kan du välja att delta i enstaka moduler eller delta i hela fortbildningshelheten. Fortbildningen riktas till sångare, musiker, musikpedagoger och andra intresserade med en musikutbildning i bagaget. Fortbildningen kan genomföras vid sidan av arbete eller studier och fungerar därför utmärkt för utövande aktörer som vill utvidga sina kunskaper i körledning. Ifall du inte har tidigare erfarenhet av körledning rekommenderar vi att du deltar i dirigeringsteknik 1 för att få ut så mycket som möjligt ut av resterande moduler.

Modulerna innefattar gemensamma kurstillfällen enligt tidtabellen nedan och självstudier.


Modul 2:
Barnkörledning

 • juni 13-16 på Västra Nylands folkhögskola

Under ledning av Charlotte Rider (SE)

Modul 1:
Dirigeringsteknik 1

 • 25.2 kl. 14.00-20.00 i Jakobstad, Campus Allegro
 • 26.2 kk. 9.30-15.00 i Jakobstad, Campus Allegro

 • två distansträffar med gruppen, i mars och april
 • 6-7.5 & 20-21.5 i Jakobstad/Vasa (med övningskör)

Under ledning av Jutta Seppinen

Dirigeringsteknik 1 är för dig som vill lära dig grunderna i dirigering eller fila på din teknik. Modulen fokuserar på dirigeringsteknik, musikaliskt innehåll och samspelet mellan kör och ledare. Fortbildningen riktas till dig med musikutbildning i bagaget, men du kan delta i modulen utan tidigare erfarenhet av körledning.

Modul 4:
Orkester & kör

 • 10-11.11 i Helsingfors
  fredag: kl. 15-20
  lördag: kl. 10-16

Under ledning av Jutta Seppinen

Modul 3:
Rytmisk kör

 • 18-20.8 & 15-17.9 i Helsingfors

Under ledning av Ida Olsonen & Jim Daus Hjernøe (DK)

Modul 5: Dirigeringsteknik 2

 • vårvintern 2024 (plats och tidtabell publiceras närmare)

Under ledning av Elisa Huovinen


PRIS

Deltagaravgiften är 100€/modul. Räkningen skickas ut av DUNK efter avslutat kurstillfälle. Deltagaren står själv för sina resekostnader och måltider under samtliga kurstillfällen.

Tips! Du kan söka om bidrag för deltagaravgiften från olika stiftelser och fonder.

INTYG

Som deltagare får du ett intyg över de moduler du deltagit i. Vi har inte möjlighet att bevilja studiepoäng men ifall du studerar kan du kan diskutera med personal på din egen utbildning om du kan få kursen till godo.

TILL ANMÄLAN

Jutta Seppinen

Jutta Seppinen är en av Finlands verkliga mångsysslare inom klassisk musik. Hon är kapellmästare, mezzosopran och kördirigent. Seppinen har avlagt två magisterexamina i musik vid Sibelius-Akademin (2008 och 2016), med tillhörande slutexamina i sång och orkesterledning med utmärkt vitsord. Våren 2018 utsåg Konstuniversitetet Seppinen till Sibelius-Akademins primamagister.

Seppinen debuterade som kapellmästare med Tammerfors filharmoniska orkester hösten 2014. Sedermera har hon lett flera orkestrar både i Finland och utomlands. Hon har även fungerat som assisterande kapellmästare på Nyslotts operafestival och på Finlands nationalopera. Seppinen har grundat och är konstnärlig ledare för den tvärkonstnärliga gruppen CHANGEnsemble. Hennes kommande engagemang under säsongen 2023 är bland annat Sinfonia Lahti.

Läs mer

Charlotte Rider (SE)

Charlotte Rider är utbildad både vid Universitetet i Colorado och vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Som körpedagog och musiklärare har hon arbetat i grundskolan, kulturskolan, kyrkan och som frilansande producent, dirigent och föreläsare.

Tillsammans med Marie Bejstam byggde hon upp barn- och ungdomskörerna Spektrumkörerna i Norra Botkyrka, för att senare i egen regi starta liknande körverksamhet i Knivsta, Prismakörerna.

De senaste tio åren har hon tillsammans med Marie drivit den kreativa mötesplatsen Kulturfyren på Skeppsholmen men finns sedan januari 2021 i nya lokaler i Gamla Stan. Kulturfyren är en mötesplats där olika konstformer, barn och vuxna, amatörer och proffs, entreprenörer och visionärer får verka, frodas och växa.

Läs mer

Frågor riktas i första hand till DUNKs verksamhetsledare Matilda Ångerman, matilda@dunk.fi eller 040 715 0104.

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar av programmet.

mwi.fi | fssmf.fi

Arrangeras med understöd av: