Kontakta oss

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

Hovrättsesplanaden 15 C 35
65100 Vasa
Finland

Besöksadress i Vasa, Hartmanshuset, med ingång från Hartmansgränden, 5:e vån.

Faktureringsadressen är samma som postadress. Ärenden som rör fakturor eller fakturering riktas till verksamhetsledare.

FO-nummer/Y-tunnus: FI1093976-7

Hilde Talus Losvik

Verksamhetsledare
+358 40 0455605
hilde@dunk.fi
Placeringsort: Vasa

Tobias Nygård

Koordinator
+358 45 805 1790
tobias@dunk.fi
Placeringsort: Jakobstad & Vasa

Matilda Ångerman

Koordinator

matilda@dunk.fi
Placeringsort: Jakobstad

Hanna Kronqvist

Styrelseordförande
+358 50 599 2546
hkronqvist@gmail.com
Placeringsort: Helsingfors

 

Jessica Mattila

Projektkoordinator för Musik & Talang

jessica@dunk.fi
Placeringsort: Vasa

Simon Djupsjöbacka

Ordförande i Norbusangrådet

Placeringsort: Helsingfors

Amanda Henriksson

Sekreterare i Norbusangrådet

amanda@dunk.fi
Placeringsort: Esbo

Elisa Huovinen

Konstnärlig ledare för Finlands Ungdomskör

elisa@dunk.fi
Placeringsort: Helsingfors

Petra Eklund-Saloheimo

Producent för Finlands Ungdomskör

petra@dunk.fi
Placeringsort: Helsingfors

Emilia Hytönen

Projektledare för Klanglådan
041 455 8999
emilia@dunk.fi
Placeringsort: Helsingfors

Emil Rosendahl

Projektkoordinator för Musikutbildning i Finland

musikutbildning@dunk.fi
Placeringsort: Helsingfors