Vi rekryterar: Koordinator till utvecklingsprojekt

maj 7, 2021
Featured image Fallback
Den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. och musikorganisationen Stiftelsen Martin Wegelius Institutet söker

KOORDINATOR
och
FORSKARE

TILL  UTVECKLINGSPROJEKT FÖR KONSTUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA

KOORDINATOR

DUNK och MWI söker en koordinator för ett unikt projekt för att utveckla konstundervisningen för barn och unga  på svenska i Finland.

Projekttiden är 1.8.2021-31.3.2022.

 Arbetet är ett samarbete mellan en akademisk forskare och en projektkoordinator med målsättningen att väcka diskussion kring förbättringsförslag för att skapa en större jämlikhet i utbudet av  konstundervisningen för barn och unga  i Svenskfinland. Till koordinatorns uppgifter hör att samla de olika regionernas aktörer till diskussionstillfällen, där utfallet  bygger på de åtgärdsförslag som Lasse Garoff presenterar i sin rapport “Mer än en hobby”. Arbetet ska resultera i en utredning över hur fältet för  konstundervisningen ser ut och hur förbättringar kan göras, samt att aktivera fältet kring faktiska förändringsförslag.

 Vi söker dig som:

 • är social och bra på att skapa nätverk
 • har ett brett kunnande om grundläggande konstundervisning, fria bildningen , småbarnspedagogiken, grundskolan och konstpedagogutbildningen
 • har ett intresse för att skapa och upprätthålla nätverk med beslutsfattare och andra nyckelpersoner inom utbildning på bred front
 • är bra på att samarbeta och kan bearbeta och dokumentera åsikter och idéer från olika håll
 • är flexibel och positivt inställd till förändring, nyskapande och kreativa lösningar
 • har ett gott språk och kan uttrycka dig både muntligt och skriftligt

 Vi erbjuder dig:

 • månadslön för heltidsarbete inom ramarna för projektet under perioden 1.8.2021-31.3.2022
 • flexibla alternativ till arbetsplats: på distans, från DUNKs kontor i Vasa eller MWIs kontor i Helsingfors
 • en intressant arbetsbeskrivning där du samarbetar tätt med en forskare, en operativ styrgrupp och en referensgrupp

Arbetet innebär:

 • regelbunden dialog med forskaren
 • koordinering av regionala träffar och andra möten
 • research av relevanta och lyckade projekt i olika regioner, även utanför Finlands gränser
 • sammanfatta diskussioner och reaktioner
 • bistå forskaren i att skapa en slutprodukt i form av ett vetenskapligt material kring projektarbetet och utvecklingsmöjligheter för  konstundervisningen i Svenskfinland
 • forskaren och projektkoordinatorn rapporterar till en operativ styrgrupp och en referensgrupp

 Ansökan med CV och löneanspråk skickas per e-post till susanne@mwi.fi senast fredagen den 28 maj 2021. Svar på frågor och tilläggsuppgifter ges av:

Hilde Losvik: e-post (hilde@dunk.fi) eller telefon 040 0455605
Susanne Norrbäck-Råman: e-post (susanne@mwi.fi) eller telefon 040 5779211

Projektet finansieras i sin helhet av Svenska Kulturfonden.

 

 

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen