Vi rekryterar: Forskare till utvecklingsprojekt

maj 7, 2021
Featured image for “Vi rekryterar: Forskare till utvecklingsprojekt”
Den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. och musikorganisationen Stiftelsen Martin Wegelius Institutet söker

KOORDINATOR
och
FORSKARE

TILL  UTVECKLINGSPROJEKT FÖR KONSTUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA

FORSKARE

DUNK och MWI söker en koordinator för ett unikt projekt för att utveckla konstundervisningen för barn och unga  på svenska i Finland.

Projekttiden är 1.10.2021-30.4.2022.

Arbetet utgör ett samarbete mellan en akademisk forskare och en projektkoordinator med målsättningen att väcka diskussion kring förbättringsförslag för att skapa en större jämlikhet i utbudet av konstundervisning för barn och unga i Svenskfinland. Arbetet bygger på de åtgärdsförslag som Lasse Garoff presenterar i sin rapport “Mer än en hobby” och ska resultera i en rapport över hur fältet för den grundläggande konstundervisningen ser ut och hur förbättringar kan göras, samt att väcka diskussion kring faktiska förändringsförslag på fältet.

Vi söker dig som:

 • har forskningsrelaterad arbetserfarenhet
 • har kunskap och ett brett intresse för konst- och musikvärlden och kan kombinera den kunskapen med akademiskt skrivande
 • är samarbetsvillig  och kan ta in åsikter och idéer från olika håll
 • är flexibel och positivt inställd till förändring, nyskapande och kreativa lösningar
 • har ett gott språk och kan uttrycka dig både muntligt och skriftligt

Vi erbjuder dig:

 • ett stipendium för att arbeta med projektet under perioden 1.10.2021-30.4.2022
 • flexibla alternativ till arbetsplats: på distans, från DUNKs kontor i Vasa eller MWIs kontor i Helsingfors
 • en intressant arbetsbeskrivning där du samarbetar tätt med en projektkoordinator, en operativ styrgrupp och en referensgrupp

Arbetet innebär:

 • regelbunden dialog med projektkoordinatorn
 • deltagande i regionala träffar och andra möten
 • sammanfatta diskussioner och reaktioner
 • skapa en slutprodukt i form av ett vetenskapligt material kring projektarbetet och utvecklingsmöjligheter för den grundläggande konstundervisningen i Svenskfinland
 • forskaren och projektkoordinatorn rapporterar till en operativ styrgrupp och en referensgrupp

Ansökan med CV och löneanspråk skickas per e-post till hilde@dunk.fi senast den 28 maj 2021. Svar på frågor och tilläggsuppgifter ges av:

Hilde Losvik: e-post (hilde@dunk.fi) eller telefon 040 0455605
Susanne Norrbäck-Råman: e-post (
susanne@mwi.fi) eller telefon 040 5779211

Projektet finansieras i sin helhet av Svenska Kulturfonden.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen