DUNK grundar ett ungdomsråd

maj 20, 2023
Featured image for “DUNK grundar ett ungdomsråd”

Vill du vara med och påverka DUNKs verksamhet och utveckla musikverksamheten för barn och ungdomar på svenska i Finland? Vill du lära dig mer om styrelsearbete och att samarbeta med nya människor? Sök då till DUNKs ungdomsråd!

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland startar ett ungdomsråd våren 2024. I DUNKs uppdragsbeskrivning står att DUNK ska främja barns och ungdomars musikaliska, sociala och kulturella utveckling samt stöda musikverksamhet på lokal nivå, riksomfattande och internationellt. DUNK arbetar för att vara en lättillgänglig organisation och att tröskeln att ta kontakt med personal och styrelse ska vara låg. Med dessa målsättningar i åtanke vill DUNK nu starta ett ungdomsråd för att ungdomar ska ha möjlighet att mer aktivt delta i utvecklingen av DUNKs verksamhet.

VEM KAN SÖKA?

Målsättningen är att rådet ska bestå av 5-10 ungdomar från olika regioner i åldrarna 17-25 år. Rådets arbetsspråk är svenska.

FUNKTION 

Ungdomsrådet träffas ca 4 gånger per år och förbereder ärenden som behandlas vidare i DUNKs styrelse. Målsättningen är att ungdomarna ska ha möjlighet att påverka DUNKs verksamhet, riktlinjer och projekt. I samråd med styrelsen kan ungdomsrådet även fatta beslut. Genom att delta i ungdomsrådet får ungdomarna insyn i styrelsearbetet på DUNK samt möjlighet att skapa goda kontakter inom branschen. Nytt ungdomsråd väljs årligen men det finns möjlighet att fortsätta ifall intresse och motivation finns.

VERKSAMHET

Ungdomsrådet startar vid årsskiftet 2024. Under träffen får du träffa de övriga medlemmarna, delta i workshop och bekanta dig med DUNKs verksamhet. Senare under våren arrangeras även en träff där ungdomsrådet har möjlighet att lära känna DUNKs styrelse. Vi strävar efter att kunna arrangera åtminstone en del av mötena som fysiska träffar men möten kan även arrangeras digitalt. DUNK står för eventuella resor och boende.

ANSÖKAN 

Sök till DUNKs ungdomsråd genom att sända en fritt formulerad ansökan till DUNKs verksamhetsledare Hilde Talus Losvik, hilde@dunk.fi, senast 30.11.2023. Ansökan ska innehålla en motivering

Frågor riktas i första hand till DUNKs verksamhetsledare Hilde Talus Losvik (040 045 5605). Vill du tipsa om någon person som borde vara med kan du också höra av dig till oss!

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen