RHYTHM TRAINING i Jakobstad 8-9.9

maj 24, 2023
Featured image for “RHYTHM TRAINING i Jakobstad 8-9.9”

Yrkeshögskolan Novia arrangerar öppen kurs med Lars Storck den 8-9.9. Genom sitt arbete som docent på Rytmisk Musikkonservatoriet i Köpenhamn och sin barndom i Afrika har Lars Storck utvecklat sitt eget ämne – ”RYTHM TRAINING”.

Du tränar upp din rytmkänsla med din kropp och får därigenom fri passage runt intellektet. Denna utbildning har successivt omformulerats för att användas inom olika former av grupper. Syftet är att känna stundens magi, närvaro och kommunikation med andra. Steg, klapp, stamp, röst och humor är utgångspunkten. Möjligheterna är obegränsade. Lars utgår från att alla människor har ett latent behov av att uttrycka sig själva och alla människor är musikaliska. Denna metod kräver inte instrumentets tekniska barriär. Den utvecklas ur musikaliteten och spontaniteten. Mer info på novia.fi

Målgrupp:
Musiker, körsångare, musiklärare, musikpedagoger, musikstuderande, musiklekskolelärare.

Lärandemål:

  • Kursen ska ge eleverna inspiration till att arbeta med sinnena, kroppen, motoriken och det motoriska minnet som en effektiv form av inlärning.
  • En form av inlärning där man använder sig av hela kroppen för att utveckla rytmik, melodi, improvisation, fonetik sinnet. Denna metod främjar den omedelbara intuitiva musikaliteten.

Undervisningsmetod:
Workshopsform i grupp där man arbetar med det motoriska sinnet och rytmik och rörelse på Campus Allegro, Jakobstad.

Tidpunkt:
8-9.9.2023

Bedömningskriterier:
Kursen bedöms som Godkänd/Underkänd på basen av aktiv deltagande i kursen.

Förkunskaper:
Ingen förkunskap krävs

Avgift:
30€

Lärare och föreläsare:
Lars Storck

Lars Storck är slagverkare och multiinstrumentalist med en lång karriär som artist i både Danmark och utomlands. Han har bland annat turnerat tio år i Sydafrika med några av landets största stjärnor. Förutom en lång karriär som föreläsare vid Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn har han spridit sin specialutbildning vida omkring. Lars har även hållit mästarklasser på konservatorier i Norge, Sverige, Island, Tyskland och Danmark.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen