Benny Ojala (till vänster) representerar tillsammans med Jesper Eklund DUNK i FSSMF.

Ojala och Eklund i FSSMF

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) höll sitt årsmöte i Vasa lördagen den 6 april 2019. Mötet valde in Benny Ojala med Jesper Eklund som suppleant till att representera DUNK i FSSMFs styrelse.

Både Benny och Jesper har lång erfarenhet av att jobba med DUNK i olika projekt. Benny och Jesper har gemensam historia genom att bägge två inledde sina DUNK-karriärer via musikallägret Loud ’n’ Proud som DUNK ordnade 2006-2010. Båda är utbildade musikpedagoger och har brett kunnande inom musikfältet som musiker, kompositörer, arrangörer och pedagoger.

Benny Ojala är därtill nyvald verksamhetsledare för Närpes Skolmusikkår, som är en väletablerad institution inom det finlandssvenska musiklivet, och Jesper Eklund arbetar som musiklärare och musiker i Helsingfors.

Styrelsen för DUNK är stolt över att kunna bidra med personer med hög kompetens och djupa personliga engagemang som resurs för Finlands svenska sång- och musikförbunds styrelse.

Utöver valet av Benny Ojala och Jesper Eklund valdes Peik Holländer in i FSSMFs musikråd. Peik Holländer är medlem i DUNKs styrelse.

Relaterade artiklar