Ny elevopera – Djurens planet

april 5, 2019
Featured image for “Ny elevopera – Djurens planet”

Djurens planet, som tonsatts av Cecilia Damström och skrivits av Monica Vikström-Jokela, är Finlands första svenskspråkiga elevopera. Synopsisen och librettot till Djurens planet baserar sig på en workshop som hölls i Åshöjdens skola i mars 2018, där elever i musikklasserna 3–6 ck berätta om sina tankar, känslor och önskemål beträffande temat för den kommande operan.

Huvudtemat för Finlands nationaloperas nya elevopera är den här gången människans förhållande till djuren. Vår planet är djurens och människornas, vi har alla rätt att leva här – men hur mycket får vi bestämma om andras liv? Vad kunde vi människor lära oss av djuren? Var och en av oss är värdefull, och sist och slutligen vill vi bli hörda och sedda.

Vaddå elevopera?

I förberedelsefasen av elevoperan får en grupp med 40–60 elever i klasserna 3–6 under ledning av sina lärare sätta sig in i verkets musik, rollfigurer och ämne samt lära sig att uttrycka sig på scenen. Verkets ämnesområde introduceras i olika läroämnen med hjälp av ett omfattande materialpaket som operan tillhandhåller. Före föreställningen besöker regissören och kapellmästaren/pianisten skolan för att öva på musiken och regin under en skoldag. Dessa förhandsbesök genomförs i skolorna i september-oktober. Under generalrepetitionen ingår i verket två allsånger som sjungs utantill, i vilka alla elever kan delta.

På föreställningsdagen framförs verket för skolans elever och familjerna med dräkter, maskering, scenografi, sångare och musiker.  Skolans elever får se generalrepetitionen som framförs kl. 14 på föreställningsdagen. På kvällen kl. 18 framförs en publikföreställning, till vilken skolan själv säljer biljetter. Skolan/klasserna som är med i elevoperan får själva behålla biljettintäkterna. Djurens planet kostar 700 € för skolan och många skolor betalar verket med biljettintäkterna och behåller resten t.ex. för lägerskolan.

Handledningen under förberedelserna och på föreställningsdagen sker antingen på finska eller svenska beroende på skolan. Verket framförs på svenska.

Målet med operaprojektet är att öka elevernas självkänsla, stärka de sociala interaktionsfärdigheterna, göra eleverna bekanta med operan som konstform samt skapa en på alla sätt inspirerande och kraftfull upplevelse med hjälp av samarbete.

Skolor som vill vara med under turnén hösten 2019 kan anmäla sig senast den 24 april 2019. De utvalda skolorna underrättas senast den 30 april 2019. För lärarna i höstens skolor ordnas en lärarkväll för introduktion till verket i maj 2019.

Anmäl er:
 https://www.lyyti.in/durensplanetsyksy2019

Mer information: Ansvarig producent tuula.jukola-nuorteva@opera.fi, tfn 09-4030516/ kl. 9-16.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen