Peter Roos är rektor för Wava-institutet, som är en av DUNKs centrala samarbetsparter.

JMI blir Wava-institutet

Jakobstadsnejdens musikinstitut som är en central samarbetspart för DUNK kommer i framtiden att verka under namnet Wava-institutet. Titeln musikinstitut ger inte längre rättvisa åt den breda verksamhet som organisationen bedriver.

I dagsläget ordnas undervisning på bred front inom grundläggande konstundervisning med bildkonst, dans, musik, teater och ordkonst. Wava-institutet är också huvudman för Jakobstads sinfonietta.

Motiveringen till namnbytet är att Wava är ett annorlunda, grafiskt och fräscht namn som fungerar på båda språken och kan stå för sig själv. Namnet är inspirerat av kulturprofilen Wava Stürmer.

Relaterade artiklar