Första övningshelgen

Kören samlades för den första gemensamma övningshelgen vid Sannäs gård i Borgå 30-31 mars.

Utöver körövningar låg en tyngdpunkt på att bygga på körens gemenskap vilket vi till stor glädje kunde konstatera att fungerade rätt så väl från första början. Redan under första helgen kunde man höra hur de finskspråkiga sångarna modigt började använda sig av svenskan de kunde.

Relaterade artiklar