Kör i skolan

augusti 18, 2020
Featured image for “Kör i skolan”

I samarbete med Hem och Skola-föreningarna och DUNK satsar FSSMF nu på barnkörer i skolor över hela Svenskfinland. Finlands svenska sång- och musikförbund har beviljats 80 000 euro av Kulturfonden för att stöda körklubbar i skolor i hela Svenskfinland. Syftet med projektet Kör i skolan är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet.

Projektet Kör i skolan strävar efter att starta nya körklubbar i upp till 30 skolor för elever i årskurs 3-6. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

Projektet är ettårigt och pågår under läsåret 2020-2021, det vill säga under höstterminen och vårterminen.

Körklubbsprojektet kulminerar i sång- och musikfesten den 10-13 juni 2021 i Helsingfors där barnkörerna får en egen konsert. Körklubbarnas deltagare och ledare deltar avgiftsfritt samt får gratis transport till festivalen där körerna uppträder fredagen den 11 juni framför Ode.

Vi vill ge barnen en meningsfull hobby. Körklubbarna innebär heller inga extra kostnader för familjerna, så alla som vill ska ha möjlighet att delta, säger verksamhetsledare Henrik Lillhannus (FSSMF).

Vill du starta en körklubb i din skola?

Det är ordföranden för Hem och Skola-föreningen och skolans rektor som kan ta ställning till om skolan vill ordna körklubbsverksamhet läsåret 2020-2021. Ifall det finns intresse för en körklubb ska man se till att kören kan öva på skolan samt hitta en lämplig tidpunkt samt en körledare som är intresserad av att ta sig an uppdraget. Ifall skolan inte själv hittar en körledare, kan FSSMF hjälpa till.

Är du körledare eller musikpedagog och intresserad av att leda en körklubb i din stad? Kontakta skolan i fråga eller ta kontakt med FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen