Insjungningar

fannysjolind Hallå!

Av dessa kallades 42 personer till insjungningar i Helsingfors 16-17 februari och mars i Helsingfors.

Insjungningarna resulterade i att 25 sångare fick en plats i den nygrundade kören.