Insjungningar

I och med att de nya hemsidorna lanserades i mitten av januari 2019 öppnades de digitala insjungningarna som lockade 60 intresserade från 26 olika orter i landet.

Av dessa kallades 42 personer till insjungningar i Helsingfors 16-17 februari och mars i Helsingfors.

Insjungningarna resulterade i att 25 sångare fick en plats i den nygrundade kören.

Relaterade artiklar