Finlands Ungdomskör söker sångare

fannysjolind nyheter

Den tvåspråkiga nationella kören ger sångare i åldern 16-26 år från hela Finland en möjlighet att få skapa vokalmusik på hög nivå. Kören, som leds av Elisa Huovinen, erbjuder en musikalisk plattform för ungdomar som vill utvecklas som sångare och musiker. Finländsk, nordisk och baltisk musik utgör grundstommen för repertoaren, men kören tar sig fördomsfritt an många olika musikstilar från olika kulturer.

Kören, som samlas för övningar och konserter 8-10 gånger under året, står för sångarnas resor och logi vilket möjliggörs av Svenska kulturfondens Hallå-projekt.

För mer information finlandsungdomskor.fi @thefinnishyouthchoir