Enkät om ungdomars livemusikvanor

Hej du 15–18 åriga ungdom! Hjälp oss med en undersökning där vi försöker ta reda på varför och i vilken mängd unga går på konserter.

Att ta del i denna enkät tar ca 10 minuter, och mellan alla som svarat lottas det ut tio stycken tvåbiljetters (2 x 25 €) presentkort. Resultatet av denna enkät rapporteras till LiveFIN rf:s medlemsorganisationer, samarbetspartners och finansiärer. Svaren kan även användas till för undervisning, examensarbeten, vetenskapliga tidskrifter, i medier, på konferenser samt på evenemang.

Klicka här för att komma vidare till undersökningen.

De svar från enkäten som inte innehåller kontaktuppgifter arkiveras för undersöknings och utbildningssyften. Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen av presentkorten.

Detta är LiveFIN rf:s undersökning. LiveFIN rf är en intresseorganisation för Finlands musiknätverk. Samarbetspartners till LiveFIN i detta projekt är Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, DUNK och Nuorten Akatemia. Projektet är finansierat av Utbildnings- och kulturministeriet.

Mer information: www.juuristalatvoille.fi, Salla Vallius (salla@livefin.fi) och Harri Homi (harri@livefin.fi).

Relaterade artiklar