Välkommen på kick-off om konstundervisning för barn och unga

oktober 22, 2021
Featured image Fallback

 

Svenska kulturfonden vill i sin nästa strategi hitta långsiktiga lösningar för att öka tillgängligheten och bredda utbudet på konstundervisning för barn och unga. DUNK och MWI (Martin Wegelius-institutet) har därför fått i uppdrag att först kartlägga och lyssna in det finlandssvenska fältet.

Projektet startar med en streamad KickOff måndagen den 25.10 kl. 11 Därefter kontaktar koordinatorn Marina Lindholm och forskaren Dan Sundblom på olika sätt alla aktörer som jobbar med konstundervisning inom arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, ordkonst, cirkuskonst, dans och teater. Projektet utmynnar i en idébank på hemsidor som skapas för ändamålet, samt en vetenskaplig rapport som presenteras vid ett slutseminarium i Helsingfors nästa höst.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen