Understöd för pro gradu-avhandling inom musikpedagogik

matildaangerman Allmänt

DUNK delar ut ett understöd á 500 € till en klasslärare som skriver en pro gradu-avhandling inom musikpedagogik. Satsningen är ett initiativ från DUNK för att uppmuntra fler klasslärarstuderande att skriva avhandlingar om musik och specialisera sig inom musikundervisning. Understödet utdelas ur Olav Storgårds fond.

Lämna in en fritt formulerad ansökan med en kort presentation om temat för din avhandling till DUNKs tf verksamhetsledare Matilda Ångerman, matilda@dunk.fi senast 31.12.2022.