Nordiskt sångsymposium i Oslo 20-22.9.2023

matildaangerman Allmänt

Norska Krafttak for sang bjuder in till nordiskt sångsymposium i Oslo 20-22 september 2023.

Vill du berätta om din forskning eller ditt projekt?

De önskar presentationer om:

  • Sång och barn/ungdom
  • Sång och äldre
  • Sång och hälsa
  • Kör och ensemblesång
  • Sångens roll och funktion i samhället
  • De professionella utövarnas och institutionernas samhällsansvar

Sänd in ditt bidrag: www.sangsymposium.com
Deadline: 15 januari 2023