SLS bjuder på lärarfortbildning

maj 13, 2019
Featured image for “SLS bjuder på lärarfortbildning”

Temat är komposition och improvisation i klassrummet.

Under dagen får du också höra vad SLS och DUNK erbjuder musiklärare. Därtill presenteras också forskningsprojektet DIMM som undersöker vilken betydelse digitaliseringen har för musiklivet i Svenskfinland, och lektor Marina Lindholm berättar om gymnasiets nya läroplan. På eftermiddagen ordnas en tvåspråkig workshop som leds av musikpedagogerna Riitta Tikkanen och Elina Stirkkinen från Sibelius-Akademin med temat Musiikinopettajan luovat vuorovaikutustaidot (Musiklärarens kreativa interaktion).

Workshopen ger dig färdigheter i interaktion och kroppslig och verbal kommunikation. Deltagarna blir förtrogna med en kreativ process där man lär sig använda enkla grundelement som läromaterial, så som rörelse, känsla och språk. Detta står som grund för egen improvisation och komposition.

Stirkkinen och Tikkanen har över 15 års erfarenhet av att ordna utbildningar för så väl musiklärare som kompositörer och orkestrar. Ledarna för workshoppen föreläser på finska.

Seminariet är kostnadsfritt och SLS bjuder på lunch och kaffe.  Deltagarna har möjlighet att få sina resor med kollektiva färdmedel ersatta i efterhand mot reseräkning och kvitton av SLS.

PROGRAM

10.30 Seminariet öppnas av forskningschef Christer Kuvaja 
10.35 Presentation av DUNK och Skolmusik 2020
10.50 Arkivarie Pia Lindholm: Hur kan den nya versionen av Finlands svenska folkdiktning användas i musikundervisningen?
11.20 Projektforskare Kim Ramstedt presenterar projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik
11.50 Diskussion om gymnasiets nya läroplan med lektor i musikpedagogik Marina Lindholm 
12.30 Lunch
13.30 Tvåspråkig workshop Musiikinopettajan luovat vuorovaikutustaidot (Musiklärarens kreativa interaktion) med musikpedagog Riitta Tikkanen och utbildare Elina Stirkkinen från Sibelius-Akademin
14.30 Kaffepaus
14.45 Workshopen fortsätter
16.30 Mingel

Vid eventuella frågor eller kommentarer vänligen kontakta info@sls.fi.

Anmäl dig till seminariet via denna länk senast den 3 september 2019.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen