Prepkurs för Sibelius-akademin

februari 9, 2022
Featured image for “Prepkurs för Sibelius-akademin”

Nu finns det en preppkurs för dig som tänker söka in till Sibelius-akademins utbildningsprogram för musikpedagogik under våren 2023!

Martin Wegelius kommer i år att erbjuda en förberedande kurs för dem som söker in 2023 till utbildningsprogrammet för musikpedagogik vid Sibelius-Akademin. Detta är ett pilotprojekt i samarbete med Sibelius-Akademin och Svenska Kulturfonden, som förhoppningsvis kommer att bli ett bestående inslag på Stora Musikkursen. Preppkursen går av stapeln 30.6-8.7.2022 på Västra Nylands folkhögskola i Karis.

Fritt ackompanjemang (första omgången) och prima vista-spel (andra omgången)
Du lär dig att kompa i olika stilar och tempon samt att sjunga prima vista från notbilden till eget ackompanjemang med ackordbeteckningar.

Lärare: Martin Segerstråle

Kroppsrytmik (första omgången)
Du lär dig att använda kroppen som instrument utgående från givna rytmer och utveckla din kreativitet och improvisationsförmåga. 

Lärare: Sandra Långbacka

Undervisa en grupp (andra omgången)
Du lär dig att planera och förverkliga ett kort undervisningspass. Vad skall man tänka på när man undervisar högstadie-elever? Hur kan man aktivera dem utan instrument? Hur kan man vara tydligt i sitt uttryck och få en fungerande växelverkan med gruppen?

Lärare: Sandra Långbacka

Utöver dessa som ingår i prepkursen kan du välja ämnen från Stora Musikkursen som pågår samtidigt.

Kursen arrangeras av Martin Wegelius Institutet och Västra Nylands folkhögskola.

Inlägget Prepkurs för Sibelius-akademin dök först upp på Musikutbildning i Finland.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen