Kören hittar sin identitet

fannysjolind Hallå!

Med den visuella helheten som grund skapade körens producent Miira Holländer nya hemsidor för kören på finlandsungdomskor.fi