Kören hittar sin identitet

I december 2018 anlitades grafikern Mya Rydman för att skapa en visuell identitet för kören.

Med den visuella helheten som grund skapade körens producent Miira Holländer nya hemsidor för kören på finlandsungdomskor.fi

Relaterade artiklar