Pressmeddelande

januari 21, 2019
Featured image for “Pressmeddelande”

Det råder ingen brist på vare sig kunnande eller utbud inom den finländska musikbranschen. Däremot har vårt land saknat en nationell ungdomskör ända tills nu. Under 2019 gör Finlands Ungdomskör (Suomen Nuorisokuoro) sin debut.

Kören riktar sig till unga sångare i åldern 16-26 år från hela landet och leds av dirigenten Elisa Huovine. Finlands Ungdomskör vill ge unga sångare från hela landet en möjlighet att få skapa vokalmusik på hög nivå. Kören erbjuder en musikalisk plattform för ungdomar som vill utvecklas som sångare och musiker.  

Finländsk, nordisk och baltisk musik utgör grundstommen för repertoaren, men kören skall ta sig fördomsfritt an många olika musikstilar från olika kulturer.

“Även om Finland i mångt och mycket är och har varit en ledande aktör inom klassisk musik och körsång har vi saknat en nationell ungdomskör med hög konstnärlig ambition, säger Martin Enroth, verksamhetsledare för DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland som initierat projektet. Genom att grunda Finlands Ungdomskör vill vi också stärka körmusiken i nationell skala och sikta på att åstadkomma körmusik av toppklass.” berättar Enroth.

Finlands ungdomskör rekryterar nu intresserade sångare till provsjungningar för kören under perioden 15.1-10.2.2019. Kören har möjlig finansiering för en treårig projektperiod och finansieras bland annat genom Svenska kulturfondens Hallå!-program. 

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen