DUNK lanserar mentorprogram

februari 3, 2021
Featured image for “DUNK lanserar mentorprogram”

Det nya mentorprogrammet består av individuella mentorträffar och gemensamma talentgruppsträffar under året. När talentansökningarna har kommit in går vi igenom dem och väljer ut de vi ser att kan ha störst nytta av programmet. Utgående ifrån talentprofilerna väljer vi sedan ut lämpliga mentorer från vårt breda kontaktnätverk. Mentorn kan vara någon som är verksam inom samma område som talenten, eller någon som vi på annat sätt ser kan hjälpa talenten vidare på dennes yrkesbana.

Att få växa in i sin yrkesroll tillsammans med en mentor som har erfarenhet av branschen kan vara av stor vikt i olika skeden av arbetslivet. Talentgruppen fungerar också som kollegialt stöd för deltagarna. Mentorprogrammet bidrar till personlig utveckling och ett breddat nätverk. Detta är en satsning där DUNK med sitt breda kontaktnät kan utveckla och sporra nästa generation.

Programmet är till för personer i alla åldrar och verksamhetsområden inom musikbranschen i Finland som gärna har svenska som arbetsspråk.

Är du intresserad av att söka? Lämna in en fritt formulerad ansökan och CV till DUNKs verksamhetsledare Hilde Losvik på hilde@dunk.fi inom februari. Närmare information hittar du här.

Ta kontakt ifall du funderar på något!

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen