Amie Borgar tilldelas DUNK:s förtjänsttecken i guld

september 29, 2021
Featured image for “Amie Borgar tilldelas DUNK:s förtjänsttecken i guld”

Amie Borgar tilldelades den 25 september 2021 DUNK:s förtjänsttecken i guld för enastående arbete med Musik & Talang.

Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas en person som:
– gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet bland barn och ungdom som dirigent eller funktionär inom förbundet.
– som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf. har till uppgift att främja.

Motivering:
Amie Borgar har varit en givande kraft och en nyckelperson i arbetet för Musik & Talang under projektets elvaåriga historia. Amie har tidigare fungerat som ordförande för projektets ledningsgrupp och de senaste åren som konstnärlig ledare för Musik & Talang. Amie har genom sitt stora kunnande, engagemang och vilja att skapa ett högkvalitativt evenemang byggt upp Musik & Talang till en betydelsefull plattform inom den finlandssvenska musikbranschen.

Förtjänsttecknet delades ut av förbundets ordförande Hanna Kronqvist och verksamhetsledare Hilde Talus Losvik.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen