Understöd för pro gradu-avhandling inom musikpedagogik 2023

oktober 26, 2023
Featured image for “Understöd för pro gradu-avhandling inom musikpedagogik 2023”

DUNK delar ut ett understöd á 500 € till en studerande som skriver en pro gradu-avhandling inom musikpedagogik. Satsningen är ett initiativ från DUNK för att uppmuntra fler studerande att skriva avhandlingar om musik och specialisera sig inom musikundervisning. Understödet utdelas ur Olav Storgårds fond.

Lämna in en fritt formulerad ansökan med en kort presentation om temat för din avhandling till DUNKs verksamhetsledare Hilde Talus Losvik, hilde@dunk.fi senast 12.11.2023.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen