Medverkande & programpunkter för konst- och musikutbildningsdagarna 2022

Flera medverkande och programpunkter publiceras inom kort.

Jan Nyberg

Foto: Mari Waegelein

Jan Nyberg är lektor i musik, musiker, företagare och tiktok-kändis. Han avlade sin musikmagistersexamen vid Sibeliusakademin våren 2018 och valdes redan år 2020 till årets musiklärare av Koulujen Musiikinopettajat ry. 

Nyberg arbetar vid Övitsböle skola i Vanda, och är en av de lärare som tagit till sig moderna metoder i sin musikundervisning. Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer vi att få se vilka inspirerande och lättanvända verktyg som finns tillgängliga fritt på nätet och hur de kan användas i musikundervisningen.

*************

“Musikskapande i klassrumsmiljöer – digitala perspektiv

I denna workshop kommer vi att utforska några av de mest populära digitala hjälpmedlen inom musikskapande med fokus på klassrumsmiljöer (bl.a. Garageband, Bandlab, Soundtrap, Chrome Music Lab, Ableton). Workshopen består av diskussion, gemensam brainstorming och några demonstrationer. Slutligen kommer vi att utforska olika plattformar, så ta med egen dator, iPad eller annan mobil enhet. Målet är att deltagarna får skapat ett färdigt läropaket för digitalt musikskapande i klassrumsmiljön, som passar allas egen undervisning.“


Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter är barnrättsstrateg och föreläsare inom barns rättigheter samt chef på Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats under lång tid. 

Sylvia har lång erfarenhet av arbete i verksamheter riktade till barn och unga i politisk styrd organisation, har gått rektorsutbildningen på Karlstad universitet och har tidigare också undervisat på högskolan i Kristianstad. 

Sylvia föreläser om inkludering och integration i den grundläggande konstundervisningen inom helheten “Konsten tillhör alla”.


Markku Kaikkonen

Foto: Konstuniversitetet

Markku Kaikkonen har över 25 års erfarenhet som musikpedagog och är läroboksförfattare, utbildare, specialmusikpedagogisk expert och direktör för musikcentret Resonaari, samt rektor för Resonaaris musikinstitut.

Resonaari är en inhemsk och internationell föregångare inom specialmusikpedagogik och erbjuder undervisning i musik såväl som utbildning och sakkunnigtjänster inom området.

I musikskolan ges möjligheten att lära sig musicera på sina egna villkor åt över 300 elever. Bland dessa finns människor med olika funktionsnedsättningar eller -variationer samt seniorer. Till verksamheten hör även den professionella orkestern Resonaarigroup, som utgörs av människor med funktionsnedsättningar.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Markku att berätta mer om pedagogiken och verksamheten inom helheten ”Konsten tillhör alla”.


Mats Granfors

Mats Granfors håller en workshop med temat:
Digitala applikationer för att lära sig mer om musikens byggstenar.

Novia har tillsammans med Åbo akademi och New York University konstruerat en applikation där man kan lära sig mer om musikens konstruktion. Med Notio applikationen kan man bygga strukturer och lära sig mer om musikens teori och olika språk. Tillsammans med Ålands musikinstitut har man också byggt en plattform där det är möjligt att träna gehör och musikteori.

Dessa applikationer presenteras tillsammans med andra applikationer som stöder användaren att genom ett kreativt sätt lära sig mer om musikens byggstenar. Notio stöder inlärningen genom till exempel låtskrivning eller att spela med och utforska sin favoritmusik.


Mikael Rejström

Micke Rejström är professionell skådespelare, utexaminerad från Teak 1983. Han har under de senaste 30-åren specialiserat sig på växelverkan människor emellan baserat på teorier som används i teaterimprovisation. Rakata är en grupp på 5 personer som erbjuder skolning i olika former i kommunikation människor emellan.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna leder Micke en interaktiv föreläsning om kommunikation som behandlar medvetenhet om egna attityder och uttryck, samarbete genom fungerande dialog och växelverkan, betydelsen av trygghetskänsla i alla möten, samt olika handlingsmetoder- och typer. Föreläsningens målsättning är att ge deltagarna nya perspektiv på vardagliga möten samt verktyg för utmanande kommunikation som de kan ta med sig i möten på arbetsplatser och med elever.


Johan Sundqvist

Foto: Jonas Berqvist

Johan Sundqvist har lett körer vid Korsholms högstadium och gymnasium sedan 2002. Han dirigerade också studentkören Pedavoces 2002–2009. Redan under sina första år som musiklärare i Helsinge skola i Vanda (1994–2001) vaknade intresset att få också pojkar i högstadieåldern att sjunga. Musik är ett av de största tillvalsämnena i Korsholms högstadium och Johan skriver oftast själv körarrangemangen till sina elever. År 2008 tilldelades Johan FSSMF:s dirigentpris ”Långbackapriset” för sitt arbete med ungdomars körsång. Sundqvist har även skrivit läroboksserien ”Da Capo” tillsammans med Marina Lindholm. 

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Johan att berätta mer om sina metoder och syn på körsång i skolan.