Medverkande & programpunkter

Flera medverkande och programpunkter publiceras inom kort.

Jan Nyberg

Foto: Mari Waegelein

Jan Nyberg är lektor i musik, musiker, företagare och tiktok-kändis. Han avlade sin musikmagistersexamen vid Sibeliusakademin våren 2018 och valdes redan år 2020 till årets musiklärare av Koulujen Musiikinopettajat ry. 

Nyberg arbetar vid Övitsböle skola i Vanda, och är en av de lärare som tagit till sig moderna metoder i sin musikundervisning. Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer vi att få se vilka inspirerande och lättanvända verktyg som finns tillgängliga fritt på nätet och hur de kan användas i musikundervisningen.
*************
“Musikskapande i klassrumsmiljöer – digitala perspektiv

I denna workshop kommer vi att utforska några av de mest populära digitala hjälpmedlen inom musikskapande med fokus på klassrumsmiljöer (bl.a. Garageband, Bandlab, Soundtrap, Chrome Music Lab, Ableton). Workshopen består av diskussion, gemensam brainstorming och några demonstrationer. Slutligen kommer vi att utforska olika plattformar, så ta med egen dator, iPad eller annan mobil enhet. Målet är att deltagarna får skapat ett färdigt läropaket för digitalt musikskapande i klassrumsmiljön, som passar allas egen undervisning.“

Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter är barnrättsstrateg och föreläsare inom barns rättigheter samt chef på Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats under lång tid. 

Sylvia har lång erfarenhet av arbete i verksamheter riktade till barn och unga i politisk styrd organisation, har gått rektorsutbildningen på Karlstad universitet och har tidigare också undervisat på högskolan i Kristianstad. 

Sylvia föreläser om inkludering och integration i den grundläggande konstundervisningen inom helheten “Konsten tillhör alla”.

Markku Kaikkonen

Foto: Konstuniversitetet

Markku Kaikkonen har över 25 års erfarenhet som musikpedagog och är läroboksförfattare, utbildare, specialmusikpedagogisk expert och direktör för musikcentret Resonaari, samt rektor för Resonaaris musikinstitut.

Resonaari är en inhemsk och internationell föregångare inom specialmusikpedagogik och erbjuder undervisning i musik såväl som utbildning och sakkunnigtjänster inom området.

I musikskolan ges möjligheten att lära sig musicera på sina egna villkor åt över 300 elever. Bland dessa finns människor med olika funktionsnedsättningar eller -variationer samt seniorer. Till verksamheten hör även den professionella orkestern Resonaarigroup, som utgörs av människor med funktionsnedsättningar.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Markku att berätta mer om pedagogiken och verksamheten inom helheten ”Konsten tillhör alla”.

Tobias Zilliacus

Foto: Laura Malmivaara

Tobias Zilliacus är skådespelare med lång erfarenhet från både film, teater och inspiration. Han brinner varmt för barn och ungas konstutövning. I dagarna deltar Tobias som workshopdragare inom ramarna för utbildningsteamet Rakata som erbjuder workshops i olika teman med fokus på kommunikation, samverkan och samarbete.

Tobias workshop Show & tell drar igång hela Konst- och musikutbildningsdagarna på fredag förmiddag.

Mia Makaroff

Mia Makaroff är bl.a. körledare, kompositör och arrangör. Hon har lång erfarenhet av att jobba med barn- och ungdomskörer, både som dragare men även som låtskrivare av material som riktar sig till unga.
Mia sitter med i arbetsgruppen för projektet Kör i Skola och har under den senaste tiden jobbat intensivt med projektet, som är ett samarbete mellan FSSMF och DUNK.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Mia presentera Kör i Skolan, både det arbete som gjorts hittills och projektets planer framöver. Hon kommer även berätta mera om hur man kan inspirera flera barn att ta del av körsång i skola.

Marina Lindholm & Dan Sundblom

Marina Lindholm och Dan Sundblom ger en halvtidsrapport av projektet som genomförs av MWI och DUNK på uppdrag av Svenska Kulturfonden, med rubriken Konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland.

Marina och Dan diskuterar hur vi kan hitta långsiktiga lösningar för att öka tillgängligheten och bredda utbudet inom konstundervisningen för barn och unga på svenska i Finland.

 

Mats Granfors

Mats Granfors håller en workshop med temat:
Digitala applikationer för att lära sig mer om musikens byggstenar.

Novia har tillsammans med Åbo akademi och New York University konstruerat en applikation där man kan lära sig mer om musikens konstruktion. Med Notio applikationen kan man bygga strukturer och lära sig mer om musikens teori och olika språk. Tillsammans med Ålands musikinstitut har man också byggt en plattform där det är möjligt att träna gehör och musikteori.

Dessa applikationer presenteras tillsammans med andra applikationer som stöder användaren att genom ett kreativt sätt lära sig mer om musikens byggstenar. Notio stöder inlärningen genom till exempel låtskrivning eller att spela med och utforska sin favoritmusik.

Anmäl dig här!