Medverkande & programpunkter för konst- och musikutbildningsdagarna 2022

Jan Nyberg

Foto: Mari Waegelein

Jan Nyberg är lektor i musik, musiker, företagare och tiktok-kändis. Han avlade sin musikmagistersexamen vid Sibeliusakademin våren 2018 och valdes redan år 2020 till årets musiklärare av Koulujen Musiikinopettajat ry. 

Nyberg arbetar vid Övitsböle skola i Vanda, och är en av de lärare som tagit till sig moderna metoder i sin musikundervisning. Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer vi att få se vilka inspirerande och lättanvända verktyg som finns tillgängliga fritt på nätet och hur de kan användas i musikundervisningen.

*************

“Musikskapande i klassrumsmiljöer – digitala perspektiv

I denna workshop kommer vi att utforska några av de mest populära digitala hjälpmedlen inom musikskapande med fokus på klassrumsmiljöer (bl.a. Garageband, Bandlab, Soundtrap, Chrome Music Lab, Ableton). Workshopen består av diskussion, gemensam brainstorming och några demonstrationer. Slutligen kommer vi att utforska olika plattformar, så ta med egen dator, iPad eller annan mobil enhet. Målet är att deltagarna får skapat ett färdigt läropaket för digitalt musikskapande i klassrumsmiljön, som passar allas egen undervisning.“


Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter är barnrättsstrateg och föreläsare inom barns rättigheter samt chef på Kulturskolan i Simrishamn där konkret barnrättsarbete förankrats under lång tid. 

Sylvia har lång erfarenhet av arbete i verksamheter riktade till barn och unga i politisk styrd organisation, har gått rektorsutbildningen på Karlstad universitet och har tidigare också undervisat på högskolan i Kristianstad. 

Sylvia föreläser om inkludering och integration i den grundläggande konstundervisningen inom helheten “Konsten tillhör alla”.


Markku Kaikkonen

Foto: Konstuniversitetet

Markku Kaikkonen har över 25 års erfarenhet som musikpedagog och är läroboksförfattare, utbildare, specialmusikpedagogisk expert och direktör för musikcentret Resonaari, samt rektor för Resonaaris musikinstitut.

Resonaari är en inhemsk och internationell föregångare inom specialmusikpedagogik och erbjuder undervisning i musik såväl som utbildning och sakkunnigtjänster inom området.

I musikskolan ges möjligheten att lära sig musicera på sina egna villkor åt över 300 elever. Bland dessa finns människor med olika funktionsnedsättningar eller -variationer samt seniorer. Till verksamheten hör även den professionella orkestern Resonaarigroup, som utgörs av människor med funktionsnedsättningar.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Markku att berätta mer om pedagogiken och verksamheten inom helheten ”Konsten tillhör alla”.


Petra Eklund-Saloheimo

Petra Eklund-Saloheimo utexaminerades från Konstuniversitet (MuM) år 2014 och är även behörig klasslärare. Hon har använt sin expertis i såväl läroplansarbete som undervisning för många åldersgrupper. Petra arbetar i dagsläget som musiklärare i flera lågstadieskolor i Helsingfors. Hon leder musiklek och körer och har fungerat som producent för Finlands Ungdomskör sedan 2021. 

Petra är utbildad klassisk sångerska och uppträder ofta som sångare och solist. Trots mångårig erfarenhet från teatervärlden och musikundervisning för olika åldersgrupper känner hon att passionen ligger i den grundläggande musikundervisningen. Utöver sin undervisning är Petra med och arbetar fram musikmaterialet Klanglådan (DUNK) och skriver läromedel för musiklarare.com

Under Konst- och musikutbildningsdagarna föreläser Petra om tillämpning av läroplanen i musik i lågklasser, samt leder en diskussion om nya läromedel i musik för grundskolans lågklasser.


Marcus Gustafsson & Mats Granfors

Marcus Gustafsson (Ålands musikinstitut) och Mats Granfors (Yrkeshögskolan Novia) föreläser om Inspiration, kreativitet och differentiering i musikteoriundervisningen: hur digitala resurser kan stöda elever och lärare

De presenterar pedagogiska resurser från forsknings- och utvecklingsprojekt som har genomförts i samarbete med Åbo Akademi och New York University. Projektens gemensamma plattform är öppen för alla och kan användas från nybörjarnivå till yrkesutbildning.


Martina Brunell

Martina Brunell är musiklärare och jobbar som lektor i musik vid Granhultsskolan i Grankulla.

Martina verkar även som ackordeonist och är utbildad kyrkomusiker med körledning som fördjupningsområde. Hon leder både skolkörer och vuxenkör och har sedan 2020 varit med i arbetsgruppen för projektet Kör i skolan/MinKör.

På fredag förmiddag leder hon Granhultsskolans kör i Celsius, samt presenterar MinKör/MunKuoro tillsammans med Anna Nora i Tetra


Mikael Rejström

Micke Rejström är professionell skådespelare, utexaminerad från Teak 1983. Han har under de senaste 30-åren specialiserat sig på växelverkan människor emellan baserat på teorier som används i teaterimprovisation. Rakata är en grupp på 5 personer som erbjuder skolning i olika former i kommunikation människor emellan.

Under Konst- och musikutbildningsdagarna leder Micke en interaktiv föreläsning om kommunikation som behandlar medvetenhet om egna attityder och uttryck, samarbete genom fungerande dialog och växelverkan, betydelsen av trygghetskänsla i alla möten, samt olika handlingsmetoder- och typer. Föreläsningens målsättning är att ge deltagarna nya perspektiv på vardagliga möten samt verktyg för utmanande kommunikation som de kan ta med sig i möten på arbetsplatser och med elever.


Klanglådan

Hej du pedagog som jobbar med barn och musik! Letar du efter nya idéer och inspiration till dina musiklektioner? Vill du höra mera om Klanglådan och hur du kan använda materialet? Kom med på en praktisk workshop på fredag kl. 15!

Under en timme kommer musikpedagogerna Petra Eklund-Saloheimo, Sofia Wilén, Jenny Backman-Pråhl och Amanda Henriksson
presentera Klanglådan och gå igenom några av låtarna och temahelheterna.

Klanglådans material riktar sig till pedagoger som arbetar med barn i åldern 3-8 år, men men alla
som är nyfikna på Klanglådan är varmt välkomna med på workshopen. Vi ses!

Klanglådan är ett projekt inom DUNK. Mera information finns på www.klangladan.fi.


Johan Sundqvist

Foto: Jonas Berqvist

Johan Sundqvist har lett körer vid Korsholms högstadium och gymnasium sedan 2002. Han dirigerade också studentkören Pedavoces 2002–2009. Redan under sina första år som musiklärare i Helsinge skola i Vanda (1994–2001) vaknade intresset att få också pojkar i högstadieåldern att sjunga. Musik är ett av de största tillvalsämnena i Korsholms högstadium och Johan skriver oftast själv körarrangemangen till sina elever. År 2008 tilldelades Johan FSSMF:s dirigentpris ”Långbackapriset” för sitt arbete med ungdomars körsång. Sundqvist har även skrivit läroboksserien ”Da Capo” tillsammans med Marina Lindholm. 

Under Konst- och musikutbildningsdagarna kommer Johan att berätta mer om sina metoder och syn på körsång i skolan.


Maija Puromies

Maija Puromies, avhandlingsforskare vid Östra Finlands universitet, forskar om den venezuelanska sociala musikundervisningsmetoden El Sistema och i synnerhet om dess finska tillämpning Sistema Finland.

Hon hoppas att den så kallade lågtröskel- men målinriktade musikundervisningen ska nå så många barn som möjligt. Målgruppen för studien, utanför forskarsamhället, är lärare och andra konstpedagoger vid olika utbildningsinstitutioner och personal vid musikskolor.

I hennes avhandling utforskas och definieras den internationella musikundervisningsmetoden El Sistema och den finska implementeringen Sistema Finland som härstammar från den. Forskningen fokuserar på Sistema Finlands erfarenheter i den finska skolan och i den grundläggande konstundervisningen.

Maija föreläser om Tempo Sistema Finland på fredagen 16.9 kl. 15-16.


Sofia Suvilehto

Sofia Suvilehto, är 14 år och går i musikklassen i Åshöjdens grundskola. Hon har spelat piano sedan hon var 5 år och började i Kottby Musikinstitut som 7-åring år 2015. Hon spelar numera också i en duo och en trio. Hon har spelat på flera olika evenemang och konserter, både privata och offentliga, och har deltagit i pianotävlingen Tapiola-pianokilpailu på PianoEspoo-festivalen både år 2017 och 2021.

På Konst- och musikutbildningsdagarna uppträder Sofia i Celsius på lördagen 14:45.