Kör i skolan blir MinKör

augusti 22, 2022
Featured image for “Kör i skolan blir MinKör”

Projektet Kör i Skolan fortsätter under namnet MinKör. Vi välkomnar hjärtligt alla skolkörer och andra barn- och ungdomskörer med i MinKör-verksamheten!

Den nya webbsidan minkor.fi är nu lanserad och intresserade körer kan anmäla sig till körnätverket via formuläret på sidan. MinKör-nätverket skickar ut månatliga nyhetsbrev och ordnar videoträffar, skolningar och delar ut gemensamt pedagogiskt och musikaliskt material för att inspirera och underlätta körledarna i sitt arbete. Nätverket bidrar även med stöd för att nå ut till sångsugna barn och unga. Stödet utvecklas kontinuerligt i samarbete med projektets sakkunniga och nätverkets körledare.

Körerna i MunKuoro (på finska) och MinKör (på svenska) formar ett nationellt och samarbetande nätverk av körer. Projektet administreras av DUNK och fortsätter vara ett samarbetsprojekt mellan DUNK, Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) och Hem och skola (HoS).

Körer som är i behöv av finansiering kan inom september ansöka om finansiering för sin kör genom skolans hem och skola-förening. Ansökan görs till DUNK genom denna blankett. Om ni grundar en ny kör har ni möjlighet att söka full finansiering. Om ni har haft en kör tidigare kan ni söka halvfinansiering. När ni beviljats finansiering av oss kan kördirigenten anmäla sig med i nätverket själv via webbsidan.

Följ gärna projektets kanaler på Facebook och Instagram för uppdateringar!

Frågor riktas till projektets producent Mia Makaroff på minkor@dunk.fi och Matilda Ångerman matilda@dunk.fi.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen