Finlands Ungdomskör söker sångare till alla stämmor

fannysjolind Hallå!

22 av 26 sångare fortsätter i Finlands Ungdomskör våren 2020 medan fyra sångare av olika skäl är tvungna att lämna kören bakom sig. Med plats för till och med 32 sångare (8 sångare/stämma) öppnar kören upp insjungningarna för alla stämmor.

Som en del av marknadsföringen gjorde sångarna videon. Se alla videon på körens YouTube-kanal.