Finlands Ungdomskör söker sångare till alla stämmor

Kören bjuder 16-26-åriga sångare från hela Finland till digitala insjungningar 15.11-15.12.2019

22 av 26 sångare fortsätter i Finlands Ungdomskör våren 2020 medan fyra sångare av olika skäl är tvungna att lämna kören bakom sig. Med plats för till och med 32 sångare (8 sångare/stämma) öppnar kören upp insjungningarna för alla stämmor.

Som en del av marknadsföringen gjorde sångarna videon. Se alla videon på körens YouTube-kanal.

Relaterade artiklar