DUNK och dataskydd

maj 25, 2018
Featured image for “DUNK och dataskydd”

Från och med idag träder nya lagar och bestämmelser i kraft för dataskyddsbehandling. DUNK har även förberett sig inför GDPR genom att vidta nödvändiga ändringar gällande behandling och arkivering av kunduppgifter.

DUNKs verksamhetsledare Martin Enroth är utsedd som kontaktperson (Data Protection Officer) i ärenden som gäller GDPR, och om Ni har frågor om behandlingen av eventuella personuppgifter som berör Er, så tveka inte att ta kontakt och fråga!
DUNK samlar i regel endast in personuppgifter från sina kunder/medlemmar för medverkan och kommunikation gällande olika projekt och som faktureringsunderlag. Personuppgifterna används även för att upprätthålla kundkommunikation. Uppgifter om kunderna erhålls i första hand från kunden själv, eller genom offentliga kanaler såsom kundens egen hemsida.

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Senaste inläggen