Program och tidtabell

Program för konst- och musikutbildningsdagar 2019 för fredag 20 september. Förutom detta skräddarsydda program kan du även delta i Musik & Talang-kongressen med inträde till alla konserter genom att köpa ett delegatpass.

Fredag 20.9.2019

16.00    Öppning av konst- och musikutbildningsdagar 2019

Festsalen, Vasa Arbis

Hanna Kronqvist och Fredrik Kullberg hälsar välkomna till årets konst- och musikutbildningsdagar på Vasa Arbis. Hanna och Fredrik presenterar programmet, deltagarna och såväl praktisk information som arrangörernas vision av evenemanget.

16.10 Skolmusik 2020 #vårthav #meidänmeri #oursea

Festsalen, Vasa Arbis

Teamet bakom läsårets höjdpunkt, Skolmusik 2020 i Jakobstad, presenterar samarbetet med Moomin Characters och John Nurminen-stiftelsen kring den ambitiösa miljösatsningen #vårthav. Du får också möjlighet att bekanta dig med Skolmusikfestivalens konstnärliga och pedagogiska innehåll.

16.20 Möt Martin Wegelius-institutet

Festsalen, Vasa Arbis

Det anrika Martin Wegelius-institutets nya verksamhetsledare Susanne Norrbäck-Råman presenterar sig själv och sina visioner hur MWI skall se ut i framtiden och i nuläget. MWI har i decennier fungerar som ett viktigt resurscentrum för den klassiska finlandssvenska musiktraditionen, så ta chansen och knyt nya kontakter med Susanne.

16.35 Kaffe med mingel

Café, Vasa Arbis

Arrangören DUNK bjuder deltagarna på kaffe med mingel.

17.00 Möt dekanus Fritjof Sahlström

Festsalen, Vasa Arbis

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är central för den finlandssvenska lärarutbildningen inom olika stadier. Dekanus Fritjof Sahlström är personen som kan påverka det innehåll utbildningen erbjuder och de verktyg framtidens lärare utrustas med. Fritjof Sahlström ger oss i sitt anförande sin bild av var vi står och vart vi är på väg inom utbildningen.

17.30 Tuulikki Laes: Nya möjligheterna av inklusion i musikutbildning

Festsalen, Vasa Arbis

Forskaren, pedagogen och musikern Tuulikki Laes föreläser om vilka nya möjligheter inom musikutbildning som finns genom inkludering, generationsöverskridande musikundervisning och det föränderliga breda begreppet professionalism inom musikbranschen.

18.30 Matpaus

Café, Vasa Arbis

Arrangören DUNK bjuder deltagarna på en bit mat.

19.00 Workshoppar, del 1

Som deltagarna har du möjlighet att delta workshop enligt tre fördjupningsområden. Du kan delta aktivt genom att göra förhandsuppgifter, men är också välkommen att följa med diskussionerna in den grupp du är intresserad av.

Workshop 1: Klanglådan

Deltagarna i workshoppen får i uppdrag att ta fram en innehållsförteckning och beställning på nytt material till “Klanglådan” – en fysisk låda med nytt pedagogiskt material för musiklekis, daghem och förskolor.

Workshop 2: Barnkören

Deltagarna i workshoppen får i uppdrag att ta fram konkreta idéer och åtgärdsförslag på hur vi tillsammans inom olika organisationer och utbildningsstadier kan stärka och utveckla barnkörsverksamheten långsiktigt och hållbart.

Workshop 3: Yrkesutbildaren

Deltagarna i workshoppen får i uppdrag att formulera de största utmaningarna yrkesutbildaren står inför. Vilka är de gemensamma utmaningarna? Vad skiljer våra instanser åt? Sammanfattningen presenteras kort och koncist på lördagen. Workshoppen leds av projektledare och lektor Mats Granfors från Yrkeshögskolan Novia.

Lördag 21.9.2019

10.15-11.00 Fria bildningen som resurs

Festsalen, Vasa Arbis

Möt Bildningsallisansens verksamhetsledare Henrika Nordin, Vasa Arbis rektor Fredrik Kullberg och ta dig an den fria bildningens stora potential.

11.00 Workshoppar, del 2

Sammanfatta era resultat från gårdagens och nattens värdefulla genombrott. 

12.00 Summa summarum

Festsalen, Vasa Arbis

Vi summerar årets konst- och musikutbildningsdagar med genomgång av workshopparnas slutsatser. DUNKs verksamhetsledare Martin Enroth knyter ihop diskussionsmaterialet och vi gör en överenskommelse hur vårt arbete går vidare.

Dagen fortsätter på Musik & Talang