Anmäl dig till dagarna

Musikutbildningsdagarna sammanför aktörer inom musikutbildningen på svenska i Finland till en gemensam träff för nätverkande, fortbildning och utbyte av idéer.

Evenemanget ordnas av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. den 18-19.9.2020 och riktar sig till dig som är verksam inom alla stadier av utbildning; daghem, eftisar, förskola, grundskola, folkhögskolor, gymnasier, grundläggande konstundervisning, fri bildning och yrkesutbildningar samt föreningar och organisationer inom tredje sektorn.

Kostnad

Att delta på Musikutbildningsdagarna är avgiftsfritt. Med fördel kan du även delta i DUNK:s evenemang Musik & Talang som arrangeras parallellt under helgen. Musik & Talang har en separat anmälan.

Plats

Evenemanget ordnas digitalt via Google Meet och du får anslutningslänk vid anmälan.

Praktiska arrangemang

Evenemanget ordnas av DUNK i samarbete med Vasa Arbis.

Vid frågor kontakta Matilda Ångerman, matilda@dunk.fi, + 358 45 805 1790

Bekanta dig med program och tidtabell

Medverkar gör bland andra

Emma Salokoski

Emma Salokoski är sångerska, låtskrivare, sånglärare och körledare. Hon har under sin karriär publicerat över ett tiotal album där hon fungerat som solist, och gästat på otaliga inspelningar. Emma har studerat musikal i Stockholm, popsång på Pop&Jazz -konservatoriet, jazz på Sibelius-Akademin, och Complete Vocal Technique i Köpenhamn. Hon har även studerat rytmisk körledning och körimprovisation i Royal Academy of Music Aalborg. 

Emma sjunger i improvisationsgruppen Aito Vocal Collective, som utforskar olika metoder inom improvisation. Emma har även förkovrat sig i Vocal Painting, Sound Painting och Circle Singing, och tillämpar olika metoder i sin undervisning. 

Amanda Henriksson

Styrelsemedlem i DUNK, Klanglådans visionär och ledare i workshoppen Klanglådan – musiklek i praktiken
Amanda Henriksson avlade sin magisterexamen i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin 2015 med barnmusik som ett av sina fördjupningsområden. I år jobbar hon som musiklärare i Helsingfors och är även körledare, pianist och låtskrivare. Hon har lett babyrytmik och musiklek bl.a. inom Borgånejdens musikinstitut, Mannerheims barnskyddsförbund och Helsingfors Arbis. Amanda sitter i DUNKs styrelse.

Sandra Långbacka

Sandra Långbacka, MuM, är musikpedagog, artist och låtskrivare. Hon är utexaminerad musikpedagog från Sibelius-Akademin med fördjupad pedagogisk inriktning i pop/jazz-sång. Sandra har arbetat som pop/jazz-sånglärare bl.a. på Åbo Konservatoriet och undervisar låtskrivning bl.a. i Lärkulla i Karis samt Tölö Gymnasium och arbetar för tillfället med ett läromedel i låtskrivning som riktar sig till elever på andra stadiet.
Sandra skriver själv musik på finlandssvenska och hennes musik har spelats på Yle Vega och radio X3M samt figurerat på Spotifylistor. Hon uppträder aktivt med hennes band och har gjort stora spelningar i Finland.

Cecilia Björk

Fil. dr Cecilia Björk är universitetslärare och forskare vid Åbo Akademi. Hennes forskning fokuserar på musikpedagogik i grundskolan och i det europeiska musikskolsystemet, på hur musikalisk kunskap och förståelse utvecklas, och på etiska frågor inom musikpedagogisk forskning. Björks forskningsrapporter har publicerats i nationella och internationella böcker och tidskrifter. Hon är medlem i redaktionsrådet för Finnish Journal of Music Education.

Sofia Wilén

Skapare av Klanglådan och ledare i workshoppen Klanglådan – musiklek i praktiken

Sofia Wilén är utbildad sångerska (-pop och jazz), lärare och mediekulturproducent. Hon jobbar som musiklärare och klasslärare i Esbo. Vid sidan om lärarjobbet arbetar hon som frilans sångerska och arrangerar musikinslag på olika tillställningar. Sofia har flera års erfarenhet av musiklek och musikundervisning i grundskolan. Hon har undervisat musik i gymnasiet och arrangerat bandkurser för barn och ungdomar. Sofia arrangerar låtar, skriver barnmusik och jobbar för tillfället med Klanglådans låtar och arrangemang tillsammans med Petra.

Lasse Garoff

Lasse Garoff är Svenska Yles kulturredaktör med fokus på scenkonst. År 2018-2020 sammanställde han rapporten ”Mer än en hobby!” som kartlade tillgången till grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Han tecknar även serien Brun Tid som utkommer regelbundet i Ny Tid sedan 2015.

Petra Eklund-Saloheimo

Skapare av Klanglådan

 

Petra Eklund-Saloheimo är musiklärare och klasslärare (Sibelius Akademin) med bred erfarenhet av musikpedagogik för alla åldergrupper från småbarnsåldern till högre skolstadier. Förutom sitt nuvarande klassläraruppdrag och att undervisa musik, sång- och talteknik och musiklek så komponerar Petra även barnmusik och musik som främjar inlärning och barnets holistiska utveckling.
Hon skriver musikundervisningsmaterial (blogg.musiklarare.com) och är en aktiv aktör och debattör för och inom musikpedagogiken. Petra är en av skaparna till Klanglådan och är också inblandad i flera andra musikprojekt med fokus på musik för barn och musikens grunder. Därtill är hon ivrig körsångare, klassisk sångerska, grafisk designer och kreativ idéspruta.

Jenny Backman-Pråhl

Ledare i workshoppen Klanglådan – musiklek i praktiken

Jenny Backman-Pråhl är en småbarnsmusikpedagog som till vardags undervisar musiklekgrupper och flöjtelever i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos regi i Lojo. Dessutom håller hon föreläsningar om småbarnsmusikpedagogik på högskolor och inom andra stadiets utbildningar samt ordnar fortbildningar åt bl.a. daghemspersonal.

Jenny är också involverad i olika projekt som anknyter till småbarnsmusikpedagogikfältet. Hon har gett ut en barnmusikskiva; Musikporten och varit med i arbetsgruppen för det tvåspråkiga musikprojektet Tjolahåpp där bl.a. bearbetningen av det pedagogiska materialet bär hennes signatur.

Evenemanget understöds av