Anmäl dig nu

Utbildningsdagarna sammanför aktörer inom konst- och musikutbildning på svenska i Finland till en gemensam träff för nätverkande, fortbildning och utbyte av idéer.

Evenemanget ordnas av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. som ett parallellt program till Musik & Talang och riktar sig till dig som är verksam inom alla stadier av utbildning; daghem, eftisar, förskola, grundskola, folkhögskolor, gymnasier, grundläggande konstundervisning, fri bildning och yrkesutbildningar samt föreningar och organisationer inom tredje sektorn.

Utbildningsdagarna samarbetar med evenemangen Musik & Talang och LitteraTur och Retur som äger rum i Vasa samma helg. 

Tema

Årets tema är inkludering. Vi erbjuder även skräddarsydda workshoppar inom småbarnspedagogik och barnkör.

Kostnad

Att delta i konst- och musikutbildningsdagarna är avgiftsfritt, men arrangören uppmanar deltagaren att investera i ett pass till Musik & Talang för att ha tillgång till hela helgens programutbud.

Plats

Evenemanget ordnas på Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15, 65100 Vasa.

Praktiska arrangemang

Evenemanget ordnas av DUNK i samarbete med Vasa Arbis.

Vid frågor kontakta Martin Enroth, martin@dunk.fi, +358 40 715 4697

Bekanta dig med program och tidtabell

Medverkar gör bland andra

Tuulikki Laes

Foto: Kalle Kallio
Foto: Kalle Kallio

– Jag är en musikpedagog, forskare och entreprenör som tror att musik och konst är medfödda mänskliga resurser som kan hjälpa oss ta itu med stora utmaningar i vårt samhälle. Jag arbetar som post doc-forskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Min forskningsexpertis är inom inklusion och utbildningsdemokrati samt den transformativa politiken inom musikutbildning. Jag är också grundaren av RockHubs, ett företag vars syfte är att bygga tillgängliga musikläromiljöer mellan generationerna i stadsmiljöer.

Fritjof Sahlström

Fritjof Sahlström

Fritjof Sahlström är dekanus vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Med sin breda bakgrund inom pedagogisk forskning får vi bekanta oss med Sahlströms arbete under konst- och musikutbildningsdagarna i Vasa.

Susanne Norrbäck-Råman

Foto: Selfie

 

– I skrivandets stund har jag ännu inte tillträtt mitt nya jobb som verksamhetsledare för MWI, men jag ser fram emot nya utmaningar och framförallt att få jobba med att skapa meningsfull verksamhet för barn och ungdomar. Att just jobba för barn och ungdomar i form av bl.a. musik på olika sätt har gått som en röd tråd genom mitt yrkesliv och att få vara med och skapa en plattform för dem har varit den största motivationen och drivkraften.

Fredrik Kullberg

Foto: Selfie

– Jag är rektor vid Vasa arbis, utbildad klasslärare med lång erfarenhet av grundläggande utbildning i klasserna 1-6. Jag härstammar från Pargas men har bott i Österbotten i över 20 år. Jag tycker om att motionera och sjunger i kör. Vasa Arbis, som är Finlands äldsta svenskspråkiga medborgarinstitut, erbjuder bland annat undervisning i språk, hantverk, matlagning, välbefinnande, musik och data.

Henrika Nordin

Foto: Bildningsalliansen

Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen. Bildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland och dess vision är att den fria bildningen är den ledande aktören för kunskap och välmående i Finland.

Martin Enroth

Foto: Frida Lönnroos

– Jag är verksamhetsledare för DUNK, utbildad klasslärare, musikant och genom min livsstil en ihärdig projektutvecklare. Vårt förbunds strävan är att arbeta snabbt och lyhört och agera på skolvärldens och musiklivets behov och beställningar på både små och stora projekt. Mig skall ni rycka i ärmen om ni pantar på projektidéer och olika utvecklingsbehov så slår vi oss ner i lugn och ro och sätter saken till pappers.