Kallelse till vårmöte

Medlemmar i DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallas till förbundets ordinarie vårmöte den 17 maj 2021 klockan 16. Mötet ordnas via Google meet. Välkomna!