Kallelse till vårmöte

Förbundets medlemmar och övriga intresserade önskas välkomna till DUNKs ordinarie vårmöte den 20 maj klockan 15.30. Mötet ordnas i år via Google Meet.

FSSMF startar projektet Kör i skolan

Finlands svenska sång- och musikförbund har beviljats 80 000 euro av Kulturfonden för att stöda körklubbar i skolor i hela Svenskfinland. Syftet med projektet Kör i skolan är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet.