Insjungningar

I och med att de nya hemsidorna lanserades i mitten av januari 2019 öppnades de digitala insjungningarna som lockade 60 intresserade från 26 olika orter i landet.